Towards a Practical Aesthetics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380MTPA Z 1 5 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

studenti se seznámí s přístupy a metodami psaní na pomezí akademického a uměleckého výzkumu

Forma studia

přednáška + diskuse se zahraničním odborníkem

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Scholars working in such diverse areas as media studies, identity theory, democratic theory etc have begun to put the aesthetic dimension of their objects of study at the center of their work, even if they do not necessarily consider their scholarship to belong to the field of aesthetics proper. But that begs the question: what happens, if scholars take the practice of the artwork not as their object of analysis, but as their own modus operandi? Not thinking about art according to external (mostly rational, propositional) categories that more often than not follow the logic of the ‘written word,’ but thinking with art, thinking with images, thinking with sound, etc. … and how can that be effected?

Doporučená nebo povinná literatura

Bernd Herzogenrath, Media|Matter (Bloomsbury 2015)

Bernd Herzogenrath, Sonic Thinking (Bloomsbury 2017),

Bernd Herzogenrath, Film as Philosophy (University of Minnesota Press 2017)

Hodnoticí metody a kritéria

předpokladem udělení zápočtu je účast na přednášce a zaslání kritické reflexe v ČJ (min. 1 normostrana) na tomdvorak@famu.cz do 24.5.2019

Poznámka

Bernd Herzogenrath is Professor of American Studies at Goethe Universität, Frankfurt am Main. Germany. His latest publications include the edited collections media|matter (bloomsbury 2015), sonic thinking (bloomsbury 2017), film as philosophy (university of minnesota press 2017), and the films of bill morrison (amsterdam university press 2017)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů