Realizační dílna - Béla Tarr

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300RDBT zápočet 4 100 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 25 až 45 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

David ČENĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David ČENĚK

Obsah

Práce v dílně bude probíhat podobně jako v realizačních dílnách na jednotlivých katedrách. Studující se s mentorem Bélou Tarrem uvidí každý týden na několik hodin v předem daném rozvrhu (který bude kopírovat typické časové umístění dílen na realizačních katedrách), aby s ním vyvíjeli a konzultovali svoje ročníkové dílo. Náplň předmětu bude mentor Béla Tarr uzpůsobovat projektům, které se v rámci jeho dílny budou vyvíjet a realizovat.

V rámci realizační dílny budou studující pracovat na cvičení, které by na své katedře v rámci svého studia aktuálně dělali podle Bílé knihy. Kapacity a rozpočet na cvičení se řídí Bílou knihou. Studující, kteří se do dílny Bély Tarra přihlásí, musí být připraveni cvičení vyvinout i zrealizovat během ZS 2023/2024.

Náplň práce dílny:

  1. dramaturgie a struktura scénáře,
  2. tvorba základních postav a jejich vzájemných vztahů, stavba dramatických situací; v případě existujícího textu/scénáře - interpretace a scenáristicko-režijní vstup do tvůrčího procesu,
  3. sestavení štábu,
  4. výroba filmu.

Prezentace domácí přípravy a konzultace budou probíhat každý týden.

Časový harmonogram:

ŘÍJEN:

  1. dramaturgie a struktura scénáře
  2. tvorba základních postav a jejich vzájemných vztahů, stavba dramatických situací; v případě existujícího textu/scénáře - interpretace a scenáristicko-režijní vstup do tvůrčího procesu
  3. sestavení štábu

LISTOPAD-PROSINEC:

  1. výroba filmu – casting, výběr lokací a natáčení

Výsledky učení

Účastníci a účastnice z FAMU nahlédnou osobitý pracovní přístup a umělecký styl svého průvodce a učitele Bély Tarra. Od Realizační dílny je možné očekávat obohacení každého účastníka v oblasti autorského přístupu k filmu, součástí je rovněž kultivace schopností týmové práce, schopností sestavit vlastní filmový štáb.

Studující by si měl osvojit všechny fáze přípravy filmového díla, což je základem pro profesionální samostatnou práci absolventa realizačních kateder. Součástí je rovněž kultivace schopností týmové práce, schopností pojmenovat tvůrčí cíle a aktivně komunikovat v rámci dílen i vlastních filmových štábů.

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studujícím českých a anglických magisterských programů.

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Kontaktní osoby:

PhDr. David Čeněk

Proděkan pro zahraniční vztahy

Tel.: +420 234 244 370

E-mail: david.cenek@famu.cz

Mgr. Andrea Petrovičová

Tel.: +420 234 244 339

E-mail: andrea.petrovicova@famu.cz

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů