Práce ve prospěch FAMU 10

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300PPS0 Z 10 česky zimní i letní

Garant předmětu

Zdeněk HOLÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk HOLÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozšíření praktických znalostí a dovedností nad běžný rámec studijních povinností.

Forma studia

Závisí na konrétních podmínkách vykonané oborové práce nebo akademické činnosti.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Atestaci uděluje děkan na základě zdůvodněné žádosti - nadstandardní práce pro školu, podíl na přípravě FAMUFESTU, výpomoc při důležitých akcích spojených s reprezentací FAMU, podíl na mimořádných mezioborových a mezifakultních cvičeních apod.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle příslušné aktivity nebo žádné.

Hodnoticí metody a kritéria

Kreditové ohodnocení závisí na vynaloženém čase a intenzitě vykonané práce. Kredity v počtu jsou udělovány na základě písemného návrhu vedoucího katedry nebo jím pověřeného pedagoga. (Za běžné úkoly se udělují 1-2 kredity, za mimořádně komplexní akci, jako je např. vedení produkce FAMUFESTU, až 10 kreditů.)

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů