Práce ve prospěch FAMU 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300PPS0 Z 10 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozšíření praktických znalostí a dovedností nad běžný rámec studijních povinností.

Forma studia

Závisí na konrétních podmínkách vykonané oborové práce nebo akademické činnosti.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Atestaci uděluje děkan na základě zdůvodněné žádosti - nadstandardní práce pro školu, podíl na přípravě FAMUFESTU, výpomoc při důležitých akcích spojených s reprezentací FAMU, podíl na mimořádných mezioborových a mezifakultních cvičeních apod.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle příslušné aktivity nebo žádné.

Hodnoticí metody a kritéria

Kreditové ohodnocení závisí na vynaloženém čase a intenzitě vykonané práce. Kredity v počtu jsou udělovány na základě písemného návrhu vedoucího katedry nebo jím pověřeného pedagoga. (Za běžné úkoly se udělují 1-2 kredity, za mimořádně komplexní akci, jako je např. vedení produkce FAMUFESTU, až 10 kreditů.)

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů