Zahraniční stáž 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300ZS2 zápočet 2 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student absolvuje jedno či dvou semestrální (případně kratší, ale minimálně jeden měsíc) studijní nebo pracovní stáž na vysoké škole nebo jiné instituci v rámci programů Erasmus, free movers, Visegrad Fund nebo jiného programu či grantu. Po ukončení stáže doloží potvrzení o jejím absolvování, případně další dokumenty požadované jednotlivými programy a granty. Obsah studijní nebo pracovní stáže by měl korespondovat s oborovou výukou na FAMU nebo ji vhodně doplňovat.

Výsledky učení

Zahraniční stáž umožňuje studentům získat nové studijní, pracovní i životní zkušenosti v cizojazyčném prostředí.

Předpoklady a další požadavky

Zahraniční stáže se mohou účastnit řádní studenti FAMU od druhého ročníku studia.

Literatura

K předmětu nejsou studijní materiály.

Hodnoticí metody a kritéria

Stáž bude hodnocena podle délky a obsahu studia v souladu se srovnatelnými předměty na FAMU a na základě řádně potvrzených dokumentů požadovaných jednotlivými programy a granty. Proděkan pro zahraniční vztahy může udělit 5-30 ECTS kreditů za semestr.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů