FAMU o duševním zdraví

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MDUZ zápočet 1 6 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marta ŠVECOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta ŠVECOVÁ

Obsah

V rámci v studentského i osobního života se můžeme dostávat do kontaktu s lidmi, kteří řeší různé psychické či osobní obtíže. Ne vždy však víme, jakým způsobem projevit podporu, jak adekvátně reagovat a komunikovat. Ale i náš život hektický a stresující a psychické potíže můžeme pociťovat úplně stejně. Je proto velmi důležité mít povědomí o tom, jak porozumět různým psychickým stavům, kdy je dobré vyhledat odbornou pomoc a proč je prevence zásadní. Vzdělávací modul nabídne základní orientaci v tématech duševního zdraví a duševních onemocnění, otevře téma stigmatizace a stereotypizace v této oblasti a možnosti v procesu zotavení. Součástí budou praktické poznatky ale i techniky které budete moci využít sami nebo k pomoci druhým lidem.

Výsledky učení

Tematická struktura

•Teoretické zakotvení: základní pojmosloví, orientace v oblasti duševního zdraví, informace o nejčastějších duševních onemocněních

•Stereotypizace a stigmatizace v oblasti duševního zdraví, vliv stigmatizace na vyhledání odborné pomoci

•Praktická část: Jak poskytnout pomoc sobě i druhým, jak rozpoznat rozvoj duševního onemocnění, seznámení s možnostmi odborných služeb a možností svépomocí

•Proces zotavování

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivita na semináři

Poznámka

Mgr. Anna Vozková, Ph.D.

Absolvovala na PedF UK obor Psychologie a následně doktorský obor Pedagogická a školní psychologie. Pracovala na různých pozicích například jako školní psycholožka na základní škole, lektorka adaptačních kurzů nebo jako poradenský psycholog pro lidi s poruchou autistického spektra.

Aktuálně působí v Centru Carolina na Univerzitě Karlově jako koordinátorka pro studující s psychickými obtížemi, kde poskytuje individuální psychologické konzultace, nácviky studijních strategií a vede podpůrné skupiny pro studující. Kromě toho se věnuje lektorování seminářů zaměřených na rozvoj soft skills a podporu psychické odolnosti a učí na Pedagogické fakultě. Je také garantkou Peer programu, v rámci kterého vyškolení studující pomáhají kolegům a kolegyním, kteří se potýkají s psychickými obtížemi.

V praxi se nejčastěji věnuje tématům jako je time management, prokrastinace, úzkostné a depresivní poruchy, sociální fobie, sociální kompetence, techniky zvládání stresu a relaxace.

Bc. Kamil Rain

Absolvoval na ETF UK obor Sociální a pastorační práce. Pracoval v přímé péči s dětmi, mladistvými a dospělými s kombinovaným postižením. Následně vedl Peer klub v Psychiatrické nemocnici Bohnice, stal se specialistou Destigmatizace v Iniciativě Na rovinu. V současné době pracuje jako koordinátor projektu v péči o duševní zdraví v Praze a facilitátor svépomocných skupin, Metropolitní zdravotnický servis p.o.

Je peer konzultantem v podpůrné skupině studentů vysoké školy, lektor programů pro zdravotníky, lidi se zkušeností s duševním onemocněním, pro jejich blízké, lektor HOP a zotavení, pracuje jako peer terapeut, mentor, věnuje se širokému poli témat lidí se zkušeností s duševním onemocněním a hájením jejich práv. Lektoruje pro veřejnost školení well-beingu, asertivity, syndromu vyhoření, psychiatrického minima, prevence a krize duševních onemocnění.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
01.12.2023 10:00–14:30 Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
Lektoři: Mgr. Anna Vozková, Ph.D. & Bc. Kamil Rain přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů