Zjednodušený studijní plán Výzkum a teorie audiovize

Předměty a studijní plány zajišťované fakultou

Studijní obor: neurčen
Studijní program: Výzkum a teorie audiovize

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
380EDP1 Excerpta z disertační práce 1 ZK 7
380MAPP1 Mentoring a průběžná práce 1 ZK 20
380SD Seminář doktorandů ZK 10
940VPM Výzkumné a publikační metody ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 43
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
380ZS Zahraniční spolupráce ZK 15
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Prezentace věděckých výsledků
výběr ze skupiny Teorie audiovize pro doktorandy
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 17
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
380EDP2 Excerpta z disertační práce 2 ZK 8
380MAPP2 Mentoring a průběžná práce 2 ZK 20
380ODPD1 Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ 1 ZK 3
380ODPD2 Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ 2 ZK 3
380PEP1 Pedagogická praxe 1 ZK 8
Kreditů z povinných předmětů 42
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
380ZS Zahraniční spolupráce ZK 15
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Prezentace věděckých výsledků
výběr ze skupiny Teorie audiovize pro doktorandy
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
380MAPP3 Mentoring a průběžná práce 3 ZK 20
380PEP2 Pedagogická praxe 2 ZK 12
Kreditů z povinných předmětů 32
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
380ZS Zahraniční spolupráce ZK 15
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Prezentace věděckých výsledků
výběr ze skupiny Teorie audiovize pro doktorandy
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 28
Celkem kreditů za ročník 60

4. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
380MAPP4 Mentoring a průběžná práce 4 ZK 60
Kreditů z povinných předmětů 60
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
380ZS Zahraniční spolupráce ZK 15
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Prezentace věděckých výsledků
výběr ze skupiny Teorie audiovize pro doktorandy
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60