Seminář doktorandů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380SD zkouška 10 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Seminář doktorandů je pojatý jako společný prostor pro uvažování a sdílení zkušeností doktorandů, kteří by se sami měli značnou měrou iniciativně podílet na podobě a směřování semináře, mj. pomocí vlastního výběru a organizace občasných hostovských přednášek v rámci semináře. Hosty budou významní badatelé z oblasti audiovize inspirativní pro mladé vědce na počátku kariéry.

Vedle toho je důležitým cílem semináře společná kritická diskuse nad vybranými částmi chystaných disertačních prací studentů - v rámci společné debaty a poskytování konstruktivní zpětné vazby by měli studenti zlepšovat své akademické kompetence v oblasti argumentace, metodologie, stylistiky a rétoriky.

Třetí podstatný rozměr semináře je pak zaměřen na vzájemné sdílení zkušeností začínajících akademiků (s konferencemi, výukou, psaním odborných textů), jež může v ideálním případě vést např. i ke vzniku společných řešitelských týmů doktorandů FAMU při podávání výzkumných grantů.

Výsledky učení

Student po absolvování předmětu

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Bailey, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students. Routledge, 2018.

Collins, Hilary. Kreativní výzkum: teorie a praxe v oblasti tvůrčích odvětví. IDU, 2017.

Singh, Annelise, Lukarrila, Lauren. Successful Academic Writing: A Complete Guide for Social and Behavioral Scientists. The Guilford Press, 2017.

Šanderová, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Slon, 2007.

Turabian, Kate L. A Manual for writers of research papers, theses, and dissertations. University of Chicago Press, 2017.

Wallwork, Adrian; Southern, Anna. 100 tips to avoid mistakes in academic writing. Springer, 2020.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena za aktivní účast na semináři (zapojení do diskusí, četba vybraných textů), za zapojení do organizace hodin s pozvanými hosty (výběr hostů, moderování) a za prezentaci úryvku z rozpracované disertační práce, resp. za oponování úryvku disertace některého z kolegů studentů.

Poznámka

-

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů