Excerpta z disertační práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380EDP1 ZK 7 6 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 171 až 206 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu-dokáže identifikovat relevantní témata z oblasti audiovize a formulovat výzkumné úkoly a koncepce na tomto poli v oblasti základního i aplikovaného výzkumu-je schopný výstižně a srozumitelně prezentovat své badatelské výsledky a záměry a konstruktivním způsobem vést debatu o tématech a metodologiích vědeckého výzkumu

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Předmět navazující na předměty „Mentoring a průběžná práce“, pedagogické předměty a „Seminář doktorandů“ . Vrámci předmětu studenti 2. a 3. ročníku prezentují výňatky ze své připravované doktorské práce a společně o nich kriticky diskutujíza účasti školitelů a pozvaných hostů-externích odborníků k jednotlivým aspektům bádání a textu práce. Zatímco jeden student prezentuje část své práce, další dva studenti mají zadanou analýzu a konstruktivní oponenturu prezentovaného textu. Kurz nabízí studentům možnost trénovat své prezentační dovednosti a získat konstruktivní zpětnou vazbu kolegů aodborníků kčásti své rozpracované disertační práce. Vrámci diskuse by měl být analyzován cíl prezentovaného výzkumu, jeho metodologie, použité prezentační, rétorické a argumentační prostředky a jejich funkčnost a nabídnuty studentovi případné možnosti, jak daný text kvalitativně posunout.

Doporučená nebo povinná literatura

Vychází z konkrétního výzkumného úkolu doktoranda.

Hodnoticí metody a kritéria

Student provede přednášku / prezentaci z rozpracované doktorské práce o délce minimálně 20 minuta účastní se aktivně diskuse o příspěvcích kolegů.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů