Pedagogická praxe 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380PED2 zkouška 12 česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David ČENĚK

Obsah

Cílem tohoto předmětu je rozvíjet pedagogické dovednosti studenta v rámci výuky na vysoké škole, a to v návaznosti na kurzy „Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ“. Vyučující konzultuje se studentem přípravu modulu, který doktorand odučí na FAMU. Student v rámci kurzu trénuje své prezentační schopnosti, přípravu na výuku, práci s prezentačními softwary (tvorba audiovizuálních ukázek, powerpointové prezentace apod.), komunikaci se studenty, následné hodnocení a atestaci zadaných úkolů. Obsahem výuky je ideálně látka, kterou student zkoumá v rámci své výzkumné práce v doktorském studiu – semestrální předmět mu umožňuje sdílet s bakalářskými či magisterskými studenty aktuální vědecké poznatky a své vlastní výzkumné výsledky.

Výsledky učení

Student po absolvování předmětu

Předpoklady a další požadavky

x

Literatura

Bočková, Věra a kol., Aktuální problémy výchovy a vzdělávání dospělých. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 1994.

Brockmeyerová-Fenclová, J., Čapek, V., & Kotásek, J. (2000). Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 50(1), 23–37. Janík. T.; Stuchlíková I. Oborové didaktiky – vývoj, stav, perspektivy. Masarykova univerzity, 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě studentem odučeného semestrálního předmětu a následné diskuze s vyučujícím o kladech a záporech této pedagogické zkušenosti.

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů