Příprava grantového projektu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380DGR ZK 3 75 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 34 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá schopnost definovat svou výzkumnou strategii a zpracovat grantovou žádost

Forma studia

Přednáška, seminář, konzultace

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Studenti budou obeznámeni s podmínkami a požadavky Studentské grantové soutěže FAMU i dalších grantových agentur, získají schopnost definovat svou výzkumnou strategii a zpracovat grantovou žádost po odborné, personální i rozpočtové stránce. V rámci předmětu studenti připraví grantovou přihlášku výzkumného projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Česká a zahraniční odborná literatura z oblasti filmových a mediálních teorií, relevantní tituly závisí na konkrétním tématu disertační práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou, klasifikovanou prospěl/neprospěl.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů