Zahraniční stáž 30

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300ZS30 Z 30 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zahraniční stáž umožňuje studentům získat nové studijní, pracovní i životní zkušenosti v cizojazyčném prostředí.

Forma studia

Podrobný popis postupu při podávání žádosti o zahraniční stáž je k dohledání na webových stránkách FAMU v rubrice Stáže.

Předpoklady a další požadavky

Zahraniční stáže se mohou účastnit řádní studenti FAMU od druhého ročníku studia.

Obsah kurzu

Student absolvuje jedno či dvou semestrální (případně kratší, ale minimálně jeden měsíc) studijní nebo pracovní stáž na vysoké škole nebo jiné instituci v rámci programů Erasmus, free movers, Visegrad Fund nebo jiného programu či grantu. Po ukončení stáže doloží potvrzení o jejím absolvování, případně další dokumenty požadované jednotlivými programy a granty. Obsah studijní nebo pracovní stáže by měl korespondovat s oborovou výukou na FAMU nebo ji vhodně doplňovat.

Doporučená nebo povinná literatura

K předmětu nejsou studijní materiály.

Hodnoticí metody a kritéria

Stáž bude hodnocena podle délky a obsahu studia v souladu se srovnatelnými předměty na FAMU a na základě řádně potvrzených dokumentů požadovaných jednotlivými programy a granty. Proděkan pro zahraniční vztahy může udělit 5-30 ECTS kreditů za semestr.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů