Mentoringový program Alexandre Larose: Filmová těla paměti

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MPAL zápočet 1 30 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

David ČENĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David ČENĚK, Alexandra MORALESOVÁ

Obsah

Ve středu 31. ledna 2024 od 19 h v Projekci Lažanského paláce, 1. patro tvůrce povede svou masterclass a ve čtvrtek 1. 2. 2024 od 13 - 16 h ve Studio FAMU, Klimentská 4, 110 00 Praha 1, Referenční projekce, 4. patro přednášku věnovanou roli techniky v tvořivém procesu se zaměřením na aparát optické filmové kopírky v experimentálním filmu. Ve čtvrtek večer ve 20:30 osobně uvede své filmy v kině Národní-ho filmového archivu Ponrepo, Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1.

Den první středa 31. 01. 2024

Den druhý čtvrtek 01. 02. 2024

https://www.famu.cz/cs/aktuality/kanadsky-experimentalni-filmar-alexandre-larose-me-3827/

Výsledky učení

Schopnost uchopit osobní témata pomocí uměleckých nástrojů a schopnost reflektovat roli techniky a technologií v tvořivém procesu. Schopnost transponovat tuto reflexi do oblasti vlastní tvroby. Seznámení se se současným kanadským experimentálním filmem.

Předpoklady a další požadavky

Samostudium vhodné literatury, filmů.

Literatura

Rossella Catanese and Jussi Parikka, Handmade films and artist-run labs: The chemical sites of film’s counterculture, 2018 (https://necsus-ejms.org/handmade-films-and-artist-run-labs-the-chemical-sites-of-films-counterculture/)

Vilém Flusser, “The Gesture of Making“ in: Gestures, University of Minnesota Press, 2014 Minneapolis, pp. 32-47.

Kim Knowles, Experimental Film and Photochemical Practices, Palgrave Macmillan, Cham, 2020.

Alexandra Moralesová, „Experimentální film: Vstup do filmové laboratoře a setkání s tělem“ in: Sešity pro umění a příbuzné zóny, č. 24, Listopad 2018, s. 60–91

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná je prezence na masterclass, přednášce a projekci filmu. Vítaná je aktivní účast v debatě po filmu a vlastní rešerše.

Poznámka

Životopis přednášejícího

Filmař narozený 1978 v Montréalu v Québecu patří do současné generace kanadských experimentálních filmařů. Nejprve získal titul BEng strojního inženýrství na univerzitě v Sherbrooke (2001), dále bakalářský titul na filmové škole Mela Hoppenheima (2006) a pak magisterský titul v oboru Studio Arts (filmová produkce) na Concordia University (2013). Ve své tvůrčí praxi v médiu fotochemického a opto-mechanického filmu zkoumá fenomény zdání a reprezentace pohyblivých

obrazů a přímo vychází ze svého inženýrského a uměleckého rukodělného zázemí. Teoretik filmu Éric

Thouvenel o něm píše: „Jeho dílo, jež se vyznačuje zvláštní formou pórovitosti s dokumentárním polem, je citlivým a sofistikovaným zkoumáním percepčních kategorií, jimiž vnímáme realitu, a zároveň bdělým sněním v labyrintech paměti. Ve své tvůrčí dráze stále více upírá pozornost k formám otisků, jež může film vytvářet, a samotný pojem dokumentace - ať už místa, situace, architektonické konfigurace, rodiny nebo vzpomínky - se pro něj stává klíčovým. Zůstává přitom zásadně informován technickými specifiky materiálu, který používá, ať už jde o Super 8, nebo častěji 16mm a 35mm. Role techniky jeho tvorbě je tedy rozhodující a sám Larose o svých filmech ochotně hovoří jako o projektech předepsaných nástrojem.“ (Débordements, 2016)

Spolu s průzračnou technickou precizností, již lze vnímat na povrchu filmů – ať už se jedná o práci s optickou kopírkou nebo mnohonásobné expozice v kameře –, v Larosově díle prosvítá vyčerpávající obsese či atrakce vycházející odněkud z hloubky, která filmům vnucuje tempo i řád. Virtuální obrazy, jakkoli fixované na pásu celuloidu, vycházejí z technik opakování a násobení, které nás přivádějí zpět k precinematickému repertoáru atrakcí předznamenaných viktoriánskými Filosofickými hračkami. Laroseho filmy získaly řadu ocenění, včetně Grand Prix a Ceny kritiky na festivalu 25FPS (Záhřeb), Fuji Award na festivalu EX-IS (Soul), Grand Prix na Festival du Nouveau Cinéma (Montreal) a Ceny mezinárodní poroty za nejlepší film na Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Hamburku. Jeho filmy

byly hojně promítány v George Eastman Museum (Rochester), na Běloruské státní univerzitě (Minsk), na Media City Film Festivalu, New York Film Festivalu, Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, European Media Art Festivalu (Osnabrück, Německo), Ji. hlava (Česká republika), Nadace pro

současné umění (Kyjev), Museum of the Moving Image (New York), Mezinárodní filmový festivalRotterdam, IMAGE Forum (Tokio), Mostra de Cinema Periférico (A Coruña), Mezinárodní filmový festival Message to Man (Petrohrad) a stovky dalších míst na mezinárodní úrovni.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
31.01.2024 19:00–21:00 Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1
01.02.2024 12:30–16:30 Studio FAMU - Referenční proje
Klimentská ulice
přednášková par. 1
01.02.2024 20:30–22:00 Kino Ponrepo
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů