Odborná publikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380DOP ZK 10 250 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 50 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá schopnost zpracovat odbornou publikaci a seznámí se se základními principy vědecké komunikace.

Forma studia

Samostatná výzkumná a publikační činnost, konzultace se školitelem

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Publikovaný článek v odborném, recenzovaném časopise nebo kapitola v odborné knize – student dokládá výtiskem či přinejmenším písemným potvrzením redakce o přijetí publikace k tisku a finální sazbou, taktéž vyplněným formulářem RIV (Jimp, Jsc, Jost, C nebo D). Student může být spoluautorem publikace, tato může vzniknout v rámci projektu SGS. Předmět je možné absolvovat opakovaně.

Doporučená nebo povinná literatura

Česká a zahraniční odborná literatura z oblasti filmových a mediálních teorií, relevantní tituly závisí na konkrétním tématu disertační práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou, klasifikovanou prospěl/neprospěl. Pro splnění předmětu musí student doložit výtisk či přinejmenším písemné potvrzení redakce o přijetí publikace k tisku a finální sazbu, taktéž vyplněný formulář RIV (Jimp, Jsc, Jost, C nebo D).

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů