Pasivní účast na konferenci - zpráva

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380DPK ZK 2 50 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 10 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámí se základními principy a formami vědecké komunikace.

Forma studia

Samostatná výzkumná a publikační činnost, konzultace se školitelem

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Student se pasivně (bez příspěvku) zúčastní domácí nebo zahraniční vědecké konference s tematickým zaměřením blízkým jeho disertačnímu projektu a vypracuje zprávu z konference. Dokládá rukopis zprávy a potvrzení o jeho odeslání redakci odborného časopisu.

Doporučená nebo povinná literatura

Česká a zahraniční odborná literatura z oblasti filmových a mediálních teorií, relevantní tituly závisí na konkrétním tématu disertační práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou, klasifikovanou prospěl/neprospěl. Student dokládá rukopis zprávy a potvrzení o jeho odeslání redakci odborného časopisu.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů