Prezentace příspěvku na konferenci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380PPK zkouška 10 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět je zaměřen na motivaci doktorských studentů k aktivní účasti na tuzemských i mezinárodních vědeckých

konferencích a k prezentaci vlastních příspěvků představujících a shrnujících část jejich doktorského výzkumu. Student

v rámci předmětu pod dohledem svého školitele připravuje svůj konferenční příspěvek, rozvíjí své prezentační

dovednosti a získává cennou zpětnou vazbu od kolegů v rámci vědecké komunity.

Výsledky učení

Absolvent předmětu

kontextu odborné komunity na mezinárodní úrovni

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Literatura je individuální, v souvislosti s konkrétními tématy a metodami výzkumu jednotlivých studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě prezentace vlastního příspěvku v rámci vědecké

konference. Uznány budou prezentace delší než 15 minut.

Poznámka

x

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů