Uhlíkové kalkulačky v audiovizi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MUKA zápočet 1 5 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V rámci modulu se budeme zabývat principy udržitelnosti v kontextu velkých produkčních studií i z pohledu budoucího vývoje evropské audiovize, přiblížíme si případové studie a praktická část modulu představí nástroje, které zjednodušují implementaci těchto principů na place stejně tak jako za ne dlouho povinný proces ESG reportingu. Výukový modul představí nástroje uhlíkových kalkulaček, které zpřístupňují snadnější prioritizaci oblastí, na které se zaměřit s ohledem na snižování emisní stopy, jejich význam a kontext role těchto nástrojů v prostředí. Modulem provedou expertky praktikující zelené natáčení v tuzemském i evropském prostředí.

Vyučující:

Zuzana Bielikova

Hana de Goeij

Aneta Kožuszniková

Výsledky učení

Absolventi*tky modulu budou schopni prioritizovat oblasti, na něž se v rámci prosazování principů udržitelnosti na natáčení zaměřit, tak aby jejich snaha měla největší efekt a budou schopni identifikovat rizikové oblasti z perspektivy emisí uhlíku. Budou prakticky schopni využít nástrojů uhlíkových kalkulaček a budou znát evropský i globální kontext jejich využití.

Předpoklady a další požadavky

V rámci praktické části modulu si vyzkoušíme jednu z nejrozšířeněji využívaných uhlíkových kalkulaček: Albert. Prosíme, vytvořte si s předstihem (ideálně 2 dny před modulem) na této stránce účet: https://calc.wearealbert.org/login (společnost Albert musí Vaši registraci potvrdit, proto prosíme s předstihem.)

Literatura

  1. Doporučení Evropské komise na měření uhlíkové stopy

https://www.stradalex.eu/en/se_src_publ_leg_eur_jo/toc/leg_eur_jo_3_20211230_471/doc/ojeu_2021.471.01.0001.01

  1. European Booklet for green productions

https://www.greentoolkit-filmtv.eu/wp-content/uploads/2023/04/GreenToolkit-FilmandTV_Booklet_EN.pdf

  1. Report on greening the audiovisual industry:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/greening-european-audiovisual-industry

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na modulu.

Registrace v rámci kalkulačky Albert.

Poznámka

Termín konání: 22. 3. 2024 10:00-15:00h (přestávka na oběd: 12:00-13:00h).

Jazyk, ve kterém předmět bude probíhat, bude přizpůsoben studujícím, kteří se modulu zúčastní. Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů