Pedagogická činnost 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380DPE2 ZK 5 125 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 25 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá základní pedagogické schopnosti a dovednosti.

Forma studia

Pedagogická činnost pod vedením školitele

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Pedagogickou činnost student konzultuje svým školitelem a vedoucím katedry, na níž má probíhat. Pedagogická činnost včetně přípravy musí odpovídat kreditové zátěži a typicky zahrnuje některou z následujících činností nebo jejich kombinaci: asistence na přednáškách nebo seminářích školitele, asistence při přijímacím řízení, klauzurách a státních zkouškách, vedení a oponentury bakalářských prací, volitelný modul. Student konkretizuje náplň pedagogické činnosti v plánu na daný akademický rok.

Doporučená nebo povinná literatura

Česká a zahraniční odborná literatura z oblasti filmových a mediálních teorií, relevantní tituly závisí na konkrétním tématu disertační práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou, klasifikovanou prospěl/neprospěl. Realizaci pedagogické činnosti hodnotí školitel.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů