How are Comics Studies using Film Studies findings?

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MKVF zápočet 1 6 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Úvodem seznámím účastníky se svým výzkumem, zaměřeným především na práci belgického vědce Thierry Groensteena a na to, jakým způsobem využívá ve svém díle poznatků filmové vědy. Nastíním problém, na něž bývá některými vědci z komiksových studií často poukazováno – že přílišným (umělým?) hledáním podobností mezi filmem a komiksem se zpětně zužuje prostor, kterým se jazyk komiksu může rozvíjet.

Následovat bude seznámení s dvěmi „případovými studiemi“:

1/ adaptací dokumentárního filmu Blues By the Beach (2004) do komiksu pod názvem Mike‘s Place (2015);

2/ adaptací filmu Alien (1979) do komiksu Alien: the Illustrated Story (1979) – v tomto případě očekávám u studentů znalost obou děl.

Praktická část workshopu bude mít dvě části – studenti budou ve skupinách, případně dvojicích (dle počtu účastníků) muset vymyslet, jak do komiksu převést scénu z filmu, a naopak jak by zfilmovali několik stránek z komiksu. Pro tuto část vyberu komiks / film, který již má svou filmovou / komiksovou adaptaci, a budeme tuto již existující verzi porovnávat s těmi, které vymyslí přímo na místě samotní studenti.

Následovat bude diskuse o filmových/komiksových stylistických prostředcích, o podobnostech a rozdílech mezi nimi.

Výsledky učení

Cílem je seznámit studenty s tím, jakým způsobem se využívá poznatků filmových studií, případně odkazů ke kinematografii jako takové, v komiksových studiích. Budeme mluvit o podobnostech a rozdílech mezi těmito dvěma „uměními“ – sedmým a devátým. Studenti si sami vyzkouší převést jedno médium do druhého (a to oběma směry), a věřím, že se rozproudí živá na diskuse na téma podobností a rozdílů mezi komiksem a filmem.

Předpoklady a další požadavky

Kurz neklade na studenty žádné speciální požadavky, krom toho, aby se studenti seznámili s filmem Alien (1979) a komiksem Alien: the Illustrated Story (1979) – komiks je k dispozici zde: https://archive.org/details/AlienTheIllustratedStory/mode/2up?view=theater (= 19 hodin práce)

Literatura

Groensteen, Thierry. The System of Comics. Jackson: University Press of Mississippi, 2007.

Groensteen, Thierry. Comics and Narration. Jackson: University Press of Mississippi, 2013.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti získají kredity za účast a aktivitu v hodině. Praktická část workshopu bude mít dvě části – studenti budou ve skupinách, případně dvojicích (dle počtu účastníků) muset vymyslet, jak do komiksu převést scénu z filmu, a naopak jak by zfilmovali několik stránek z komiksu. Pro tuto část vyberu komiks / film, který již má svou filmovou / komiksovou adaptaci, a budeme tuto verzi porovnávat s těmi, které vymyslí přímo na místě samotní studenti.

Poznámka

Tento workshop se realizuje na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu „Filmové reference v komiksových studiích“ podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT ČR v letech 2022 – 2024.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů