Rukopis odborného článku pro recenzovaný časopis

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380ROCRC zkouška 10 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Tento předmět má za cíl motivovat doktorské studenty k publikování odborných studií ve vědeckých časopisech.

Z česko-slovenských se může jednat kupříkladu o periodika jako Iluminace, Mediální studia, Kino-ikon, ArteActa, Sešit

pro umění, teorii a příbuzné zóny apod., případně může jít o zahraniční recenzovaný časopis. Student v rámci

individuální výuky, pod dohledem svého školitele, zpracuje výsledek svého bádání do podoby odborné statě a zašle ji

do odborného časopisu. Student získává zápočet i v případě, že je jeho text redakcí v rámci recenzního řízení odmítnut –

i taková zkušenost je cenná a zároveň běžná v rámci vědecké práce a slouží k rozvoji studentových akademických

kompetencí.

Výsledky učení

Absolvent předmětu

práce, které aplikuje na svůj výzkum

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Literatura je individuální, v souvislosti s konkrétními tématy a metodami výzkumu jednotlivých studentů.

V rámci předmětu se studenti rovněž obeznámí s různými podobami referenčních služeb a k nalezení relevantních

odborných publikací některou z nich využijí (např. Oxford Bibliographies in Cinema and Media Studies).

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena za rukopis odborného článku pro recenzovaný vědecký

časopis o rozsahu minimálně 15 normostran.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů