Příprava grantového projektu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380PGP ZK 2 česky

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti budou obeznámeni s podmínkami a požadavky Studentské grantové soutěže AMU i dalších grantových agentur, získají schopnost definovat svou výzkumnou strategii a zpracovat grantovou žádost po odborné, personální i rozpočtové stránce.

Forma studia

přednáška + individuální konzultace

Předpoklady a další požadavky

studium v 1.-3. ročníku doktorského programu FAMU

Obsah kurzu

V rámci předmětu studenti připraví grantovou přihlášku výzkumného projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

N/A

Hodnoticí metody a kritéria

hodnoceno bude vypracování všech částí grantové žádosti dle kritérií SGS AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
16.10.2019 10:40–12:15 Tomáš DVOŘÁK Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů