Příprava grantového projektu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380PGP ZK 2 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti budou obeznámeni s podmínkami a požadavky Studentské grantové soutěže AMU i dalších grantových agentur, získají schopnost definovat svou výzkumnou strategii a zpracovat grantovou žádost po odborné, personální i rozpočtové stránce.

Forma studia

přednáška + individuální konzultace

Předpoklady a další požadavky

studium v 1.-3. ročníku doktorského programu FAMU

Obsah kurzu

V rámci předmětu studenti připraví grantovou přihlášku výzkumného projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

N/A

Hodnoticí metody a kritéria

hodnoceno bude vypracování všech částí grantové žádosti dle kritérií SGS AMU

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů