Mentoringový program Nicolas Rey: materialní film & artist-run film labs + dílna Oxberry

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MNRO zápočet 2 60 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 5 až 15 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

David ČENĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David ČENĚK, Alexandra MORALESOVÁ

Obsah

Modul je určený pouze pro studující studující magisterských a doktorských studijních programů

  1. DEN, ČTVRTEK 18/04/2024

Místo: Studio FAMU, Referenční projekce, Klimentská 4, 110 00 Praha

Časový harmonogram:

12:30 otevření sálu

13:00 -16:00 Přednáška a projekce

Přednáška

Vhled do historie praktik filmařů, kteří se chopili laboratorních technik, až po zrod uměleckých filmových laboratoří v 90. letech 20. století v Evropě. Rozšíření této sítě, nyní sdružené na www.filmlabs.org, a výzvy, kterým tato praxe čelí od pře-chodu na digitální technologii. Specifická povaha média, od natáčení po projekci. Současné možnosti a zdroje umělecké tvorby v oblasti fotochemického filmu v me-zinárodním kontextu.

+

Projekce

Promítání filmů (16, 35mm) z poslední doby vzniklých na mezinárodní scéně umě-leckých filmových labů (cca 60min program).

V anglickém jazyce bez tlumočení.

  1. DEN, PÁTEK 19/04/2024

2 události!!!

Přednáška a projekce v projekci FAMU 13:00 - 16:00

Filmová projekce v Kině Ponrepo 20:30

1)

Místo: Projekce FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha

Časový harmonogram:

12:30 otevření sálu

13:00 – 16:00 přednáška a projekce

Přednáška

Zaostřeno na konkrétní případ sdílené filmové laboratoře L'Abominable, která vznikla na předměstí Paříže v roce 1996. Dále Nicolas Rey představí projekt Le Na-vire Argo, který je pokračováním a rozšířením L’Abominable. V roce 2025 tento projekt věnovaný otázce fotochemického filmu spojí laboratoř a kinosál v rekon-struované budově bývalých laboratoří Éclair (www.navireargo.org). Objasnění zá-měru a významu projektu ve vztahu ke kontextu filmových archivů, vzdělávacích institucí a otázkám zprostředkování.

+

projekce

Promítání krátkých filmů (16, 35mm) vytvořených v laboratoři L'Abominable

V anglickém jazyce bez tlumočení.

  1. Projekce v kině NFA Ponrepo

Adresa: Bartolomějská 11, Praha 1

20:30 projekce celovečerního filmu Nicolase Reye autrement, la Molussie (2011, 16mm, 78 min; v německém znění, s anglickými titulky). Diskuze s tvůrcem po projekci, https://nfa.cz/cs/36198-jinak-molussie-autrement-la-molussie?screening=36199

V anglickém jazyce bez tlumočení.

  1. DEN / SOBOTA 20/04/2024

Místo: Studio FAMU, Klimentská 4, Praha 1

Čas: 10:00-20:00 workshop

« Oxberry : nástroj triku ve filmu i uměleckého filmového obrazu »

Praktická dílna práce na filmové optické kopírce (16mm)

Studující obeznámení se současnou experimentální filmovou tvorbou (viz 2 před-chozí dny mentoringu N. Reye) budou mít možnost prakticky se seznámit s filmo-vou optickou kopírkou, která má v dějinách kinematografií, těch velkých i alterna-tivních, nezastupitelné místo, a již je stále častěji možné nalézt také v uměleckých filmových labech. V základní manipulaci, jíž se budeme společně učit, se originální obraz bude zmnožovat, vrstvit, měnit kompozici aj. Výsledné testy se společně vy-volají a promítnou.

V anglickém jazyce bez tlumočení.

Výsledky učení

Francouzský filmař Nicolas Rey studentstvo seznámí se scénou nezávislých filmových labů vedených samotnými umělci (artist-run film labs). Dozví se o možnostech, jak v současné době pracovat v médiu fotochemického a optomechanického filmu v mezinárodním měřítku. Prostřednictvím dvou bloků projekcí z filmových kopií (16, 35mm) a jednoho celovečerního filmu Nicolase Reye (16mm) studující poznají rozmanité nestandardní způsoby vyjadřování se obrazem a myšlení v materiálu.

Pro předem přihlášené magistry a doktorandy je připravena i praktická dílna s legendární optickou filmovou kopírkou Oxberry, na níž budou přenášet film z orig. nosiče a proměňovat ho. Součástí dílny je také vyvolávání filmového materiálu.

Předpoklady a další požadavky

Účast na mentoringu Alexandra Larose je výhodou nikoli podmínkou.

Literatura

Viiz rozcestník: https://www.filmlabs.org/dissemination/writings/

Rossella CATANESE and Jussi PARIKKA, Handmade films and artist-run labs: The chemical sites of film’s counterculture, 2018 (https://necsus-ejms.org/handmade-films-and-artist-run-labs-the-chemical-sites-of-films-counterculture/)

Pip CHODOROV, « The artist-run film labs », Millennium Film Journal, 2014, n°60, pp. 28–36.

Kim KNOWLES, Experimental Film and Photochemical Practices, Palgrave Macmillan, Cham, 2020.

Alexandra MORALESOVÁ, „Experimentální film. Vstup do filmové laboratoře a setkání s tělem“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 24, 2018, s. 60–91. (česky)

Alexandra MORALESOVÁ,„Preliminary notes on contemporary material (experimental) film practice“ in We cannot philosophize in texts any more, we have to try images (Vilém Flusser’s Visual Experiments) in Baruch GOTTLIEB, Katerina KRTILOVA and Ulrich RICHTMEYER (eds.), West Den Haag 2023. (in English)

Knowles book is to be found in the FAMU library, for digital version of the other texts ask directly A. Moralesova (morale01@st.amu.cz)

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná účast na všech 4 událostech: přednáška o historii a současnosti filmových labů, první programový blok, přednáška o fr. Labu L’Abominable a právě spuštěném projektu le Navire Argo, druhý programový blok, večerní projekce filmu N. Reye, dílna s optickou kopírkou.

Poznámka

Kontaktní osoba pro zápis do modulu Andrea PETROVIČOVÁ, andrea.petrovicova@famu.cz , +420 234 244 339

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
18.04.2024 13:00–16:00 Alexandra MORALESOVÁ Studio FAMU - Referenční proje
Klimentská ulice
přednášková par. 1
19.04.2024 13:00–16:00 Alexandra MORALESOVÁ Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1
19.04.2024 20:30–22:40 Alexandra MORALESOVÁ Kino Ponrepo
přednášková par. 1
20.04.2024 10:00–20:00 Alexandra MORALESOVÁ
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů