Mezifakultní spolupráce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MMFS Z 1 25 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 5 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

prezenční forma studia

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Tento mimořádný modul je vypsán pro potřeby uznání spolupráce studentů DAMU a HAMU na cvičeních FAMU.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet bude udělen na základě předloženého seznamu cvičení studentů FAMU, na kterých participovali studenti dalších fakult AMU. Spolupráce musí odpovídat minimálně 25 hod a bude potvrzena vedoucím výroby Studia FAMU. Seznam děl prosím zasílejet na emaill: petr.vlcek@famu.cz, nejpozději však do 30. 7. 2020.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů