Základy zvuku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ZZ Z 1 9 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•studenti nahlédnou úskalí a možnosti zvukařské profese

•studenti získají základní vědomosti a dovednosti k práci se zvukem v exteriéru i hlasatelně

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem semináře je navázat na zkušenosti z „Praktik oboru zvuku“ v zimním semestru tak, aby studenti lépe pochopili profesi budoucích spolupracovníků ve štábu. Smyslem předmětu je příprava studentů KDT na práci se zvukem ve společných cvičeních. Je akcentován její týmový charakter. Předávání praktických zkušeností pedagoga, analýza názorných ukázek, diskuse nad možnostmi zvukové realizace připravovaných námětů.

Tematické okruhy:

1.základy nahrávání placového zvuku

2.nahrávání komentáře v hlasatelně

3.individuální konzultace k praktickým cvičením 1.r KDT „Můj pohled“ a „Autorská reportáž“

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

EKRT, Viktor. Problémy zvukového ztvárnění dokumentárního filmu (diplomová práce KZT, 2001), http://hdl.handle.net/10318/10656

HŮRKA, Miloslav. Estetika zvuku ve filmu: Soubor problémů při vytváření zvukové složky filmu. [Praha]: Filmový ústav, 1965. 96 s.

KUNA, Milan. Zvuk a hudba ve filmu: k analýze zvukové dramaturgie filmu. 1. vyd. Praha: Panton, 1969. 266, [16] s. obr. příl. Hudební vědy. Řada A; Sv. 7.

LEVINSKÝ, Otto, ed. a kol. Film a filmová technika: určeno [též] posl. filmových škol. 1. vyd. Praha: SNTL, 1974. 353, [2] s. Oborové encyklopedie SNTL.

STADTRUCKER, Ivan. Krása tmy: Príspevok k estetike filmového umeleckého diela. Bratislava: Tatran, 1971. 188 s

Hodnoticí metody a kritéria

•100 % přítomnost při výuce (60 %)

•aktivita na semináři (20 %)

•ověřovací test získaných znalostí (20 %)

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů