Non-fiction kamera: nové trendy 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303NFK2 Z 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš KOKEŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš KOKEŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

• student cílevědomě ve vztahu k tématu filmu pracuje s možnostmi filmového aparátu – volbou objektivů, clonovým číslem, pohybem kamery, statičností, rámováním, kompozicí, barevností, světelnou atmosférou, stíněním

• student získá povědomí o vývoji filmového jazyka v současném dokumentárním filmu

• student uvažuje nad kameramanskou koncepcí, vizuálním stylem, řečí obrazu ve vztahu k vlastním snímkům

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Předmět má charakter semináře s projekcemi celovečerního dokumentárního filmu, krátkého filmu nebo série tematicky zacílených ukázek ze současné dokumentární kinematografie, za účasti hostů – výrazných osobností dokumentární kamery (ve spolupráci s KK). Seminář zahrnuje část teoretickou i praktickou.

Tematické okruhy:

Praktická část se zabývá kreativním používáním technických funkcí kamery – např. jak význam záběru ovlivňuje volba ohniskové vzdálenosti objektivu, jak přesně se projevuje clonové číslo na hloubce ostrosti a jak hloubku ostrosti významotvorně ovlivňovat ND filtry, jak lze z hlediska významu přemýšlet nad kompozicí, rámováním, perspektivou, zlatým řezem, pohybem kamery, svícením nebo naopak stíněním světelných zdrojů? Jak se volba konkrétního typu kamery promítá do možností kameramanské práce a metody snímání (např. statická vs. dynamická kamera)? Jak metoda snímání promlouvá do celkového tónu a proporcí filmového tvaru?

Teoretická část pak rozvíjí přemýšlení nad celkovou estetikou filmového stylu a jazyka. Jaké jsou trendy filmové řeči v současných světových dokumentárních filmech? Jaké postupy a nástroje autoři vědomě volí, aby dosáhli určitého výrazu, účinku, výpovědi? Od čistě experimentální polohy přes intuitivní improvizaci až po rigidní režijní stylizaci. V tom všem hraje vědomá práce s kamerou ústřední roli.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Překlad Kateřina Kleinová. Vyd 1. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0

AUMONT, Jaques. Obraz. Překlad Ladislav Šerý. Vyd. 2. Praha: Akademie múzických umění, 2010. 319 s. ISBN 978-80-7331-165-0

AUMONT, Jaques, BERGALA, Alain, MARIE, Michel and VENET, Marc. Aesthetics of Film. Austin, University of Texas Press, 1992.

BORDWELL, David, THOMPSON, Kristin. Film Art. An Introduction. Second edition, New York: A. A. Knopf, 1986. 400 s. ISBN 0-394-35237-8

BORDWELL, David. Making meaning: inference and rhetoric in the interpretation of cinema. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989. 334 s. ISBN 978-0-674-54336-2

BORDWELL, David. Narration in the Fiction Film. Madison Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 1985. 370 s. ISBN 0-299-10170-3

NICHOLS, Bill. Representing Reality, Issues and Concepts in Documentary. Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 1991.

RABIGER, Michael. Directing the Documentary. Fifth edition, Oxford, Focal Press, 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

účast na semináři (80 %), reflexe vizuálního stylu vybraného filmu (20 %)

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
KOKEŠ L.
18:10–20:35
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:10–20:35 Lukáš KOKEŠ Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů