Současný zahraniční dokumentární film 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303SZDF2 Z 2 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

Studenti jsou seznámeni s aktuální světovou dokumentární tvorbou, která je v průběhu roku prezentovaná na filmových festivalech, patří k nim např.: Berlinale (Německo), CPHDOX (Dánsko), Visions du Réel (Švýcarsko), Cinéma du réel (Francie), Documenta Madrid (Španělsko), FID Marseille (Francie), Krakowski Festiwal Filmowy (Polsko), YIDFF (Japonsko), DMZ Docs (Jižní Korea), HotDocs (Kanada)

Studenti sami participují na přípravě semináře, zhlédnou film a se znalostí informací o něm jej prezentují kolegům, vyberou ukázku a účastní se diskuse v semináři, který je postaven tak, aby se studenti neseznámili jen s jednotlivými filmy, ale aby o nich přemýšleli a diskutovali v širším kontextu.

Studenti rozvíjejí kritické myšlení při psaní závěrečné seminární práce, v níž se věnují vybranému filmu nebo fenoménu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem semináře Současný zahraniční dokumentární film je seznámit studenty s nejnovějšími díly světové dokumentární tvorby. Přímé vazby na české a světové dokumentární festivaly ve spojení se současnými možnostmi sdílení audiovizuální tvorby umožnují během studijního roku představit výrazná díla dokumentárního filmu a také aktuální trendy zahraniční televizní produkce.

Seminář neuvádí vybrané filmy nahodile, ale vybraná díla, reprezentativní pro aktuální tvorbu, skládá do celků, které umožňují srovnání, ať už způsobu zachycení konkrétního tématu nebo různé podoby jednoho žánru či různost využití formálních postupů. Studenti sami participují na přípravě semináře, zhlédnou film, nastudují si informace o něm, vyberou ukázku a prezentují ji kolegům. Pedagog zajišťuje výběr filmů, garantuje obeznámenost s širším kontextem a přesnost informací, a moderuje diskusi, která se opírá o zhlédnuté ukázky a znalost dalších filmů. Díky tomuto přístupu, který na konci semestru završuje analytická seminární práce, se studenti nejen seznámí se současnou zahraniční tvorbou, ale mohou o ní přemýšlet ve vyšších celcích. Zdůrazněme, že seminář každoročně pracuje s novými filmy, neboť průběžné zpřehledňování světové dokumentární tvorby je jeho základem. Tím je také otevřený studentům různých ročníků, kteří se setkávají v jednom semináři.

Příklady tematických okruhů, které sdružují filmy jednoho roku: Anidok (animovaný dokument), Found footage, Autorský esej, Investigativní dokument, Politický film, Umělecký portrét, Interaktivní dokumentární film, Docusoap, Dokudrama, Scripted reality, Observační dokument apod.

Doporučená nebo povinná literatura

Stránky filmových festivalů – Berlinale (Německo), CPHDOX (Dánsko), Visions du Réel (Švýcarsko), Cinéma du réel (Francie), Documenta Madrid (Španělsko), FID Marseille (Francie), Krakowski Festiwal Filmowy (Polsko), YIDFF (Japonsko), DMZ Docs (Jižní Korea), HotDocs (Kanada)

Aktuální v síti dohledatelné a dostupné rozhovory a statě, které pojednávají o diskutovaných filmech.

Zahraniční časopisy, které pravidelně reflektují dokumentární tvorbu, a dostupné v jazycích, které student ovládá.

Z českých např. DokRevue, 25fps, Cinepur, Film a spiritualita, Film a doba, Kinečko, Revue filmového přehledu, Zóna.

Hodnoticí metody a kritéria

Popis předmětu:

Cílem semináře Současný zahraniční dokumentární film je seznámit studenty s nejnovějšími díly světové dokumentární tvorby. Přímé vazby na české a světové dokumentární festivaly ve spojení se současnými možnostmi sdílení audiovizuální tvorby umožnují během studijního roku představit výrazná díla dokumentárního filmu a také aktuální trendy zahraniční televizní produkce.

Seminář neuvádí vybrané filmy nahodile, ale vybraná díla, reprezentativní pro aktuální tvorbu, skládá do celků, které umožňují srovnání, ať už způsobu zachycení konkrétního tématu nebo různé podoby jednoho žánru či různost využití formálních postupů. Studenti sami participují na přípravě semináře, zhlédnou film, nastudují si informace o něm, vyberou ukázku a prezentují ji kolegům. Pedagog zajišťuje výběr filmů, garantuje obeznámenost s širším kontextem a přesnost informací, a moderuje diskusi, která se opírá o zhlédnuté ukázky a znalost dalších filmů. Díky tomuto přístupu, který na konci semestru završuje analytická seminární práce, se studenti nejen seznámí se současnou zahraniční tvorbou, ale mohou o ní přemýšlet ve vyšších celcích. Zdůrazněme, že seminář každoročně pracuje s novými filmy, neboť průběžné zpřehledňování světové dokumentární tvorby je jeho základem. Tím je také otevřený studentům různých ročníků, kteří se setkávají v jednom semináři.

Příklady tematických okruhů, které sdružují filmy jednoho roku: Anidok (animovaný dokument), Found footage, Autorský esej, Investigativní dokument, Politický film, Umělecký portrét, Interaktivní dokumentární film, Docusoap, Dokudrama, Scripted reality, Observační dokument apod.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů