Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář_2020 – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
303KZK1 ZK 1 16SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2CT
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Autorská reportáž - 16mm
 
303ARE Z 4 120CS
Dokumentaristický seminář 303DOKS1 Z 2 3ST 303DOKS2 Z 2 3ST
Dramaturgický seminář 303DRAS1 Z 1 18SS 303DRAS2 Z 1 18SS
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Můj pohled (na kterém mi záleží)
 
303MUPO Z 3 90CS
Otevřený seminář 303OS1 Z 1 2ST 303OS2 Z 1 2ST
Postup práce 303POPR Z 2 60CS
Realizační dílna 1. ročníku 303RDI1 Z 2 4ST 303RDI2 Z 2 4ST
Soustředění KDT v Poněšicích
 
303SOU1 Z 1 32SS
Vývoj a prezentace projektu
 
303VPP1 Z 1 8SS
Základy audiovizuálního obrazu 303ZAVO1 Z 1 15SS 303ZAVO2 Z 1 15SS
Základy kamery 303ZK Z 1 12SS
Základy produkce
 
303ZP Z 1 9SS
Základy střihu 303ZS1 Z 1 12SS 303ZS2 Z 1 12SS
Základy zvuku
 
303ZZ Z 1 9SS
Zvukové cvičení
 
303ZC Z 1 30CS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Dějiny dokumentárního filmu
 
303DDF1 ZK 3 4PT Předmět není vypsán 303DDF2 ZK 3 4PT Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 26 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KDT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 308KZTB1920_1R

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Realizační dílna 3 (303RDV3) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 4 (303RDV4) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 2 (303RDV2) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 1 (303RDV1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (303KZK1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (303KZK2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (303KZK3) PZ Absolventským výkonem
Seminář k bakalářské teoretické práci 1 (303BCT1) ZT Bakalářskou prací
Seminář k bakalářské teoretické práci 2 (303BCT2) ZT Bakalářskou prací
Dějiny dokumentárního filmu 1 (303DDF1) ZT Dějiny českého a světového dokumentárního filmu (S303BDDF)
Dějiny dokumentárního filmu 2 (303DDF2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 1 (373DSVK1) ZT Dějiny světové kinematografie (S303BDSK)
Přehled dějin světové kinematografie 2 (373DSVK2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 3 (373DSVK3) ZT