English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

odb. as. Petr OUKROPEC

Email:
petr.oukropec@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
 • Kalandrová Pavlína – Problematika realizace historického filmu v současnosti
 • BcA. Mareček Ludvík – Dopady digitalizace na český televizní trh
 • BcA. Horák Petr – Video na českém internetu
 • BcA. Císařová Markéta – Současná výroba autorských dokumentárních filmů
 • BcA. Knoblochová Martina – Marketingové nástroje českého a evropského filmu - příkladová studie
 • Vlach Jiří – Development z pohledu českého producenta celovečerních filmů
 • BcA. Herzánová Eva – Vývoj a současný stav digitalizace kin a kinodistribuce v ČR
 • BcA. Sijerčič Jasmina – Výroba a distribuce dokumentárních filmů ve Francii
 • BcA. Dočekalová Hedvika – Vývoj televizního seriálu
 • BcA. Melichar Martin – Specifika, strategie a tvůrčí přístupy v PR u současných českých debutů
 • BcA. Novotný Mikuláš – Producent jako iniciátor filmové tvorby v ČR
 • BcA. Papalová Tereza – Česká televize po roce 2012
 • MgA. Novotný Mikuláš – Budoucnost evropských producentů filmu umělecké hodnoty
 • BcA. Sedláčková Dagmar – Marketingové strategie v období developmentu filmového projektu
 • BcA. Lísalová Anna – Dramaturgie artových distributorů
 • BcA. Pešula Tomáš – Profil HBO se zaměřením na původní tvorbu v České republice a možnosti spolupráce
 • BcA. Žaloudková Klára – Nástup DCP a proměna distribuce
 • BcA. Hněvsová Kristýna – Crowdfunding jako způsob financování filmu
 • BcA. Smrček Tomáš – Problematika vysokého rozlišení v digitální kinematografii
 • BcA. Havelka Oldřich – Produkční Servisy Pro Zahraničního Klienta V Oblasti Reklamy
 • BcA. Vondráčková Alexandra – MFF Karlovy Vary v kontextu světových filmových událostí
 • BcA. Šafer Kryštof – Dokumentární dílo a jeho život mimo sály kin a TV obrazovky
 • BcA. Žáčková Julie – Studentský film jako žánr a jeho účast na zahraničních filmových festivalech
 • BcA. Šonková Barbora – Financování audiovizuálních děl v Německu a možnosti spolupráce s českými producenty
 • MgA. Šonková Barbora – Fenomén audiovizuálních děl z pohledu producenta
 • BcA. Kamarytová Bára – Online distribuce českých filmů
 • Dusil Marek – Současná americká nezávislá filmová produkce
 • Netíková Martina – Problematika krátkometrážní tvorby z pohledu producenta
 • BcA. Květová Kristýna – Alternativní formy distribuce v České republice
 • BcA. Květová Kristýna – Osamění měsíčního chodce - praktická část bakalářské práce
 • BcA. Kamarytová Bára – Produkční zpracování a rozbor scénáře celovečerního filmu Tátova Volha
 • BcA. Hněvsová Kristýna – Žáby
 • BcA. Noll Alžběta – Kde domov můj
 • Vacík Jakub – Praktická práce k celovečernímu scénáři Dina
 • Netíková Martina – Praktická práce k celovečernímu scénáři Polárka
 • Dusil Marek – Praktická práce k celovečernímu scénáři
Platnost dat k 18. 6. 2018