Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář_2020 – 2. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
303KZK2 ZK 1 16SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Autorský portrét - 16mm
 
303AUPO Z 6 180CS
Český dokumentární film po roce 1989 303CDS1 Z 1 12SS 303CDS2 Z 1 12SS
Dialogické jednání 303DJ1 Z 1 18SS 303DJ2 Z 1 18SS
Dokumentaristický seminář 303DOKS3 Z 2 3ST 303DOKS4 Z 2 3ST
Dokumentární fotografie 303DF1 Z 1 2ST 303DF2 Z 1 2ST
Dramaturgický seminář 303DRAS3 Z 1 18SS 303DRAS4 Z 1 18SS
Filmová řeč 302FIRE1 Z 1 2PT 302FIRE2 ZK 2 2PT
Fotografické cvičení 303FOC1 Z 1 30CS 303FOC2 Z 1 30CS
Non-fiction kamera: nové trendy 303NFK1 Z 1 18SS
Příprava k Televiznímu experimentu 303PTV Z 2 24SS
Realizační dílna 303RDV1 Z 1 18SS 303RDV2 Z 1 18SS
Situace natáčení a komunikace na place
 
303SINK Z 2 16SS
Současný zahraniční dokumentární film 303SZDF1 Z 2 3ST 303SZDF2 Z 2 3ST
Soustředění KDT v Poněšicích
 
303SOU2 Z 1 32SS
Televizní experiment
 
303CTEX Z 5 150CS
TV seznamovací cvičení 303TVC Z 1 30CS
Vývoj a prezentace projektu
 
303VPP2 Z 2 8SS
Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 303ZAS1 ZK 2 2ST 303ZAS2 ZK 2 2ST
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Dějiny dokumentárního filmu
 
303DDF1 ZK 3 4PT Předmět není vypsán 303DDF2 ZK 3 4PT Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 20 30
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KDT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 33
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 -3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 308KZTB1920_1R

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Realizační dílna 3 (303RDV3) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 4 (303RDV4) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 2 (303RDV2) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 1 (303RDV1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (303KZK1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (303KZK2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (303KZK3) PZ Absolventským výkonem
Seminář k bakalářské teoretické práci 1 (303BCT1) ZT Bakalářskou prací
Seminář k bakalářské teoretické práci 2 (303BCT2) ZT Bakalářskou prací
Dějiny dokumentárního filmu 1 (303DDF1) ZT Dějiny českého a světového dokumentárního filmu (S303BDDF)
Dějiny dokumentárního filmu 2 (303DDF2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 1 (373DSVK1) ZT Dějiny světové kinematografie (S303BDSK)
Přehled dějin světové kinematografie 2 (373DSVK2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 3 (373DSVK3) ZT