Dokumentární fotografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DF1 Z 1 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Gabriela Kontra
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Gabriela Kontra
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Seznámení s fotografickými žánry, které přímo souvisí s dokumentární tvorbou – žurnalistická fotografie, dokumentární fotografie a portrét, osvojení si fotografické technologie a dosažení pokročilé úrovně.

Smyslem je pokusit se nalézt a co nejlépe poznat svůj přístup ke zpracování obrazu, autentický fotografický styl a druh vlastního obrazového citu.

Forma studia:

Praktická cvičení a ukázky, specifikace zadání praktických cvičení, rozbor a diskuze nad přinesenými fotografiemi.

Předpoklady a další požadavky:

Znalost základů fotografické techniky a práce s fotografickým přístrojem. Obrazové výstupy musí být zpracovány v kvalitě potvrzující aktivní účast na výuce a ostatních činnostech souvisejících s obsahem semináře/dílny. Otevřený, svobodný a tvořivý přístup.

Obsah kurzu:

ZIMNÍ SEMESTR:

Povinná část:

1/ seznámení se základy analogové a digitální fotografie, vč. způsobů zpracování a archivace dat, základy práce s aplikacemi na zpracování fotografie

2/ portrét nebo autoportrét - dvě fotografie

3/ zátiší - dvě fotografie - jedna fotografie nalezeného zátiší

4/ zachycení události - jedna fotografie zachycující událost, obraz z běžného života

5/ reportáž zvolené nebo zadané události

Nepovinná část dle dohody:

1/ důkladnější seznámení s čb. analogovou technologií fotografie – fotografické materiály, postup vyvolání filmu a fotografie

2/ společné navštěvování výstav

3/ setkávání s osobnostmi dokumentární a žurnalistické fotografie

4/ práce s obrazem na sociálních sítích

Doporučená nebo povinná literatura:

Fotografické publikace nakladatelství Torst, Kant a Galerie Nový svět, Praha

Hodnoticí metody a kritéria:

ZIMNÍ SEMESTR - Studenti a studentky se aktivně účastní výuky, průběžně konzultují své práce.

Závěrečné hodnocení v lednu.

Při práci je možné používat analogovou i digitální technologii nebo jejich kombinaci.

Po oba semestry probíhá na každé konzultační hodině i diskuze o současných trendech ve fotografii, fotografické technice, výstavách atd.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
Kontra G.
15:40–17:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:40–17:15 Gabriela Kontra Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů: