Dokumentární fotografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DF1 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Gabriela KONTRA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Gabriela KONTRA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•studenti jsou seznámeni se základy analogové a digitální fotografie

•studenti mají přehled o tvůrčích přístupech v dokumentární fotografii

•studenti získají inspiraci pro vlastní fotografickou tvorbu

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem semináře je naučit studenty přemýšlet o fotografickém obrazu, představit různé tvůrce dokumentární fotografie a seznámit je se základy analogové a digitální fotografie. Během semináře studenti průběžně konzultují práci na zadaném praktickém cvičení „Fotografické cvičení 1“.

Tematické okruhy:

1.seznámení se s různými přístupy k dokumentární fotografii na vybraných příkladech práce dokumentárních fotografů a fotografek

2.seznámení s fotografickými žánry, které přímo souvisí s dokumentární tvorbou – žurnalistická fotografie, dokumentární fotografie a portrét

3.seznámení se základy analogové a digitální fotografie – typy negativních i pozitivních čb. materiálů a jejich vlastnosti, zpracování černobílého filmu (práce s vývojnicí a navinutí filmového pásu), typy barevných materiálů a možnosti jejich zpracování

4.základy práce s fotoaparátem – typy fotoaparátů pro portrét, reportážní a dokumentární fotografii a jejich technické vlastnosti, digitální formáty

5.způsoby zpracování a archivace dat, základy práce s aplikacemi na zpracování fotografie

6.konzultace vlastní tvorby a práce na zadaném praktickém cvičení

Doporučená nebo povinná literatura

BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Překlad Miroslav Petříček. Vyd. 2., upr., (Ve Fra 1.). Praha: Fra, 2005. 123 s. ISBN 80-86603-28-8.

FÁROVÁ, Anna. Dvě tváře. Vydání druhé, první bez vzpomínkového rozhovoru A pásly by se tam ovce. Praha: Torst, 2016. 963 stran. ISBN 978-80-7215-516-3.

SONTAG, Susan. O fotografii. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 181 s. ISBN 80-7185-471-9.

Fotografické publikace – například nakladatelství Torst, Kant, Wo-men, Phaidon atd.

Hodnoticí metody a kritéria

•80 % docházka na seminář (60 %)

•průběžné konzultace práce na zadaném praktickém cvičení (30 %)

•studium literatury a návštěva fotografických výstav (10 %)

Poznámka

žádné

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
KONTRA G.
14:00–16:25
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–16:25 Gabriela KONTRA Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů