Televizní experiment

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303CTEX Z 5 150 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 13 až 38 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•student si v praxi vyzkouší práci s technologií natáčení v ateliéru Studia FAMU

•student si v praxi vyzkouší práci s hercem

•student se učí týmové spolupráci

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Společné praktické cvičení KDT – příprava probíhá v předmětu „Příprava k TV experimentu“ a technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

V rámci společného praktického cvičení student natočí krátký film v ateliéru Studia FAMU. Námět vychází z jedné konkrétní reálné události, která proběhla médii a kterou zadává pedagog na začátku semestru. Student realizuje cvičení ve spolupráci s herci z KALD DAMU a ve štábu složeném ze studentů oborů CINKK, KZT, KSS a KP FAMU. Vstupenkou k natáčení je napsaný námět, scénář a natáčecí plán schválený na Realizační poradě. Po natáčení následuje analýza hrubého materiálu, střih, obrazová a zvuková postprodukce.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Překlad Miloš Calda. 2., rev. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 399 s. Strategie. ISBN 978-80-204-2409-9.

BLAŽEK, Bohuslav. Tváří v tvář obrazovce. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 199 s. Studie; sv. 10. ISBN 80-85850-11-7.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. Překlad Miloš Fryš. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. Film; sv. 1. ISBN 80-86019-68-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní komise hodnotí společně hotové dílo v rámci klauzur. Termín: odevzdat 7 dní před klauzurní projekcí.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů