Fotografické cvičení 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303FOC2 Z 1 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•studenti si prohloubí praktickou zkušenost s realizací výstavního souboru ve zvoleném žánru dokumentární fotografie (portrét, autoportrét, reportáž, deník)

•studenti se naučí reagovat na situaci, předvídat a vyčkat na správný okamžik, soustředit se na obraz

•studenti si prohloubí ovládnutí fotografické technologie a dosáhnou pokročilejší úrovně

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Oborové praktické cvičení KDT – jeho realizace je konzultována v semináři „Dokumentární fotografie 2“ a technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

Cílem cvičení je prakticky prohloubit základy analogové i digitální fotografické technologie, nalézt a co nejlépe poznat svůj přístup ke zpracování obrazu, autentický fotografický styl a druh vlastního obrazového citu.

Tematické okruhy – vlastní zadání praktického cvičení (celkem 6 vytištěných fotografií 13x18cm):

samostatná fotografická práce na zadané téma a žánr – studenti vyberou nebo dostanou zadáno téma a vytvoří soubor minimálně šesti vzájemně provázaných fotografií, které zpracují dohodnutým způsobem do výstavní formy

Doporučení:

•cvičení zpracujte s autentickým zájmem, ale nekomplikujte si zbytečně život

•zadání vytvářejte v prostředí, kde se běžně pohybujete, jen zkuste fotit

•na konzultace noste i fotografie, které se vám líbily, ale nakonec neobstály v užším výběru

Doporučená nebo povinná literatura

https://expertphotography.com/a-beginners-guide-to-photography/

www.youtube.com – photoshop tutorials pro začátečníky

www.lensculture.com

www.dofoto.sk

Hodnoticí metody a kritéria

•aktivita v průběhu práce na zadaném praktickém cvičení (30 %)

•kvalita zpracování odevzdaného souboru fotografií (70 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů