Realizační dílna 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303RDV3 Z 1 18S česky zimní

Garant předmětu

Martin MAREČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER, Miroslav JANEK, Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ, Karel VACHEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

-Studenti kultivují dialogické schopnosti a režijní dovednosti.

-Student získávají přehled o uměleckých oborech, ekonomickém a politickém dění a sociální problematice ve vztahu k dokumentární tvorbě.

-Studenti jsou schopni analýzy děl svých kolegů i vlastní sebereflexe.

-Studenti prohloubí svou mediální gramotnost a interpretační citlivost.

-Studenti se stávají nejenom autory/autorkami, ale i autoritami.

Forma studia

Dílna

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu

Realizační dílna je hlavním profesním předmětem studentů Katedry dokumentární tvorby. Těžištěm její náplně je co nejintenzivnější dialog s vedoucím pedagogem dílny.

Realizační dílna je společenství vzniklé vzájemnou volbou studentů a učitele, v němž vznikají svobodně tvůrčí podněty a v procesu tvorby jsou dokončovány konkrétní projekty v atmosféře dělné spolupráce, pedagogicky efektivního sdílení profesních zkušeností ve všech fázích vzniku díla a také v otevřených diskusích, v nichž se tříbí a upevňují osobní stanoviska, umělecký projev a individuální rukopis.

Základem práce jsou důkladné rozbory námětů posluchačů v kolektivu dílny i individuálně, rozpravy o jejich možné společenské i umělecké účinnosti a systematický výklad, jak postupovat při jejich realizaci.

Ve fázi vytváření díla (natáčení a skladebné dokončování) pak pedagog analyzuje materiál především ve střižně.

Realizační dílna vede studenty k tomu, aby nepodléhali profesním stereotypům, ale aby se snažili vlastním ohledáváním stylů překvapovat nejen diváky, ale i sami sebe. Podněcuje je k prověřování způsobů, jak chápat aktuální dění a dobu, v níž žijeme, a ke schopnosti reflektovat ji filmem.

Tematické okruhy

-Tvůrčí dialog. Prostředí zaručuje bezpečí při hledání formulací a stavebních prvků filmového jazyka, ale vybízí ke kritické reflexi.

-Sonda k tématu. Zrcadlení připravovaného filmu. Promýšlení důvodů a možných významů díla ve společenských souvislostech.

-Analýza detailů tvůrčí praxe. Nahlížení vrstev režijní práce. Prověrka stylů a škály jejich pravidel.

-Autorství. Průběžné ověřování motivací k tvorbě. Rozvíjení osobní filmové řeči.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

AMES, Eric: Fericious Reality - Documentary according to Werner Herzog; Univ Of Minessota Press; 2012. ISBN-13: 978-0816677641

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 337, [7] s. ISBN 978-80-7331-314-2.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla: výběr ze statí, teoretických úvah a studií. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s. Otázky a názory; sv. 43.

GAUTIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

GOGOLA ml., Jan. Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění! Praha: Dipl. pr. FAMU, 2001.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. Albatros Plus; 35. ISBN 80-00-01410-6.

THOMPSON, Kristin a BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Překlad Helena Bendová. 2., opr. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2011. 827 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7331-207-7.

Hodnoticí metody a kritéria

-prezence, aktivní účast v dialogu (25 %)

-aktivita při dramaturgické přípravě a realizaci literárních podkladů (25 %)

-aktivita při přípravě námětu ročníkového praktického cvičení v konzultacích s pedagogem (25 %)

-příprava námětu a scénáře společného praktického cvičení „Autorský bakalářský film“ (25 %)

Poznámka

žádné

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 211
Sborovna KDT 211

(Lažanský palác)
TŘEŠTÍKOVÁ H.
09:50–12:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
místnost 211
Sborovna KDT 211

(Lažanský palác)
ADLER R.
13:10–15:35
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
ŘEZNÍČEK M.
13:10–15:35
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 4)
místnost 210
Kancelář vedoucího KDT

(Lažanský palác)
VACHEK K.
13:10–15:35
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Út
St
Čt
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
RŮŽIČKOVÁ A.
17:20–19:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 5)
místnost 211
Sborovna KDT 211

(Lažanský palác)
MAREČEK M.
17:20–19:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 8)
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
JANEK M.
17:20–19:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 6)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:50–12:15 Helena TŘEŠTÍKOVÁ Sborovna KDT 211
Lažanský palác
paralelka 1
Po 13:10–15:35 Karel VACHEK Kancelář vedoucího KDT
Lažanský palác
paralelka 2
Po 13:10–15:35 Rudolf ADLER Sborovna KDT 211
Lažanský palác
paralelka 3
Po 13:10–15:35 Martin ŘEZNÍČEK Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 4
Čt 17:20–19:45 Alice RŮŽIČKOVÁ Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 5
Čt 17:20–19:45 Miroslav JANEK Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 6
Čt 17:20–19:45 Martin MAREČEK Sborovna KDT 211
Lažanský palác
paralelka 8

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů