Situace natáčení a komunikace na place

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303SINK Z 2 16S česky letní

Garant předmětu

Vít KLUSÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít KLUSÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Studenti si osvojí základy komunikace mezi režisérem a kameramanem během autentické situace při natáčení.

•Studenti si prakticky vyzkouší natočit a sestříhat vlastní situaci podle výchozího zadání.

Forma studia

praktický workshop

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Bloková praktická výuka. Spolupráce režiséra a kameramana při natáčení dokumentárního filmu, při kterém se každý další záběr odvíjí (rodí) v bezprostřednosti autentické situace. Pedagog se dvěma kameramany připraví simulaci 4 různých situací v reálu (Piazetta ND, Střelecký ostrov, schodiště Lažanského paláce, učebna), studenti se během výuky vystřídají v rolích režisér-kameraman-střihač-figurant.

Pátek 18. 6. 2021 10-17h učebna KDT 217 a Piazzetta ND

•Komentované ukázky z filmů Víta Klusáka a Filipa Remundy s příhledem na režijně-kamerové pojetí.

•Záběrování dokumentární situace při použití dvou kamer.

•Komunikace režiséra s kameramany v běhu situace.

•Technické řešení spřažených odkuků (kameramani si navzájem bezdrátově posílají náhledy svého záběru).

•Práce s easyrigem (pro ty, kteří jej doposud nepoužívají).

•Nácvik situací s figuranty - změny postavení kamer v průběhu snímání, zákonitosti měnění šířek uprostřed běžícího záběru.

Sobota 19. 6. 2021 10-17h Střelecký ostrov a střižny KDT 212, 213

•Každý ze studentů si nasnímá a sestřihá svou vlastní situaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

RABIGER, Michael. Directing the Documentary. Fifth edition, Oxford, Focal Press, 2009.

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 5. vydání. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2017. 142 stran. ISBN 978-80-7331-455-2.

Hodnoticí metody a kritéria

●100% účast na praktické výuce (40 %)

●aktivita při nácviku situací (40 %)

●výsledný sestřih natáčené situace (20 %)

Poznámka

Prezenčně

Přednášející/Lecturer: MgA. Vít Klusák

Termíny a místo konání/Date and time: pátek a sobot 18-19. 6. 2021, 10-17h, učebna KDT 217, Piazzetta ND, Střelecký ostrov

Podmínky atestace/Assignement: zá/2 – 100% účast + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 6+6

Povinný pro /Optional for: 2. ročník KDT + KK FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
22.04.2022 10:00–17:00 Vít KLUSÁK
pouze pro 2. ročník KDT a KK paralelka 1
23.04.2022 10:00–17:00 Vít KLUSÁK
pouze pro 2. ročník KDT a KK paralelka 1
29.04.2022 10:00–17:00 Vít KLUSÁK
pouze pro 3. ročník KDT a KK paralelka 2
30.04.2022 10:00–17:00 Vít KLUSÁK
pouze pro 3. ročník KDT a KK paralelka 2

Předmět je součástí následujících studijních plánů