Situace natáčení a komunikace na place

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303SINK zápočet 2 16 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 38 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vít KLUSÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít KLUSÁK

Obsah

Popis předmětu:

Bloková praktická výuka. Spolupráce režiséra a kameramana při natáčení dokumentárního filmu, při kterém se každý další záběr odvíjí (rodí) v bezprostřednosti autentické situace. Pedagog se dvěma kameramany připraví simulaci 4 různých situací v reálu (Piazetta ND, Střelecký ostrov, schodiště Lažanského paláce, učebna), studenti se během výuky vystřídají v rolích režisér-kameraman-střihač-figurant.

Pátek 12. 4. 2024 10-17h učebna KDT 217 a Piazzetta ND

•Komentované ukázky z filmů Víta Klusáka a Filipa Remundy s příhledem na režijně-kamerové pojetí.

•Záběrování dokumentární situace při použití dvou kamer.

•Komunikace režiséra s kameramany v běhu situace.

•Práce s easyrigem (pro ty, kteří jej doposud nepoužívají).

•Nácvik situací s figuranty - změny postavení kamer v průběhu snímání, zákonitosti měnění šířek uprostřed běžícího záběru.

Sobota 13. 4. 2024 10-17h Střelecký ostrov a střižny KDT 212, 213

•Každý ze studentů si nasnímá a sestřihá svou vlastní situaci.

Výsledky učení

Výsledky učení:

•Studenti si osvojí základy komunikace mezi režisérem a kameramanem během autentické situace při natáčení.

•Studenti si prakticky vyzkouší natočit a sestříhat vlastní situaci podle výchozího zadání.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Doporučená literatura:

RABIGER, Michael. Directing the Documentary. Fifth edition, Oxford, Focal Press, 2009.

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 5. vydání. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2017. 142 stran. ISBN 978-80-7331-455-2.

Hodnoticí metody a kritéria

●100% účast na praktické výuce (40 %)

●aktivita při nácviku situací (40 %)

●výsledný sestřih natáčené situace (20 %)

Poznámka

Přednášející/Lecturer: MgA. Vít Klusák

Termíny a místo konání/Date and time: pátek a sobota 12-13. 4. 2024, 10-17h, učebna KDT 217, Piazzetta ND, Střelecký ostrov

Podmínky atestace/Assignement: zá/2 – 100% účast + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 5+5

Povinný pro /Optional for: 2. ročník KDT + KK FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12.04.2024 10:00–17:00 Vít KLUSÁK
pouze pro 2. ročník KDT a KK paralelka 1
13.04.2024 10:00–17:00 Vít KLUSÁK
pouze pro 2. ročník KDT a KK paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů