Fotografické cvičení 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303FOC1 Z 1 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Gabriela KONTRA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Gabriela KONTRA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•studenti se prakticky seznámí s fotografickými žánry – portrét, zátiší, reportáž

•studenti si vyzkouší fotografii stylizovanou i reportážní, s aranžovanou i dokumentární realitou

•studenti si vyzkouší práci s živým modelem a vytváření atmosféry pomocí světelných podmínek, postoje těla i výrazu tváře

•studenti se naučí reagovat na situaci, předvídat a vyčkat na správný okamžik, soustředit se na obraz

•studenti si osvojí základní fotografickou technologii

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Oborové praktické cvičení KDT – jeho realizace je konzultována v semináři „Dokumentární fotografie 1“ a technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

Cílem cvičení je prakticky si osvojit základy analogové i digitální fotografické technologie, nalézt a co nejlépe poznat svůj přístup ke zpracování obrazu, autentický fotografický styl a druh vlastního obrazového citu.

Tematické okruhy – vlastní zadání praktického cvičení (celkem 5 vytištěných fotografií 13x18cm):

1)portrét nebo autoportrét (2 fotografie)

a)stylizovaný portrét - vytvoříte fotografii, na které fotografovaný ví, že ho někdo fotí, vy ho/ji stylizujete do prostředí a pracujete s postojem těla i výrazem tváře, sledujete přirozené světelné podmínky

b)reportážní portrét - fotografie tváře nebo postavy pořízená při nějaké události, soukromé i veřejné

2)zátiší (2 fotografie)

a)nalezené zátiší - může jít o kompozici předmětů v přitažlivé světelné atmosféře nebo také o zátiší, které vás zaujme originalita předmětů a/nebo jejich kombinace

b)aranžované zátiší - pokusíte se z vámi vybraných předmětů a ve vámi vybraném prostředí a světle sestavit zátiší

3)reportáž události (1 fotografie) - událost může být soukromá i veřejná, obraz by měl zprostředkovat, o jakou událost šlo a co se na místě stěžejního odehrávalo

Doporučení:

•cvičení zpracujte s autentickým zájmem, ale nekomplikujte si zbytečně život

•zadání vytvářejte v prostředí, kde se běžně pohybujete, jen zkuste fotit

•na konzultace noste i fotografie, které se vám líbily, ale nakonec neobstály v užším výběru

Doporučená nebo povinná literatura

https://expertphotography.com/a-beginners-guide-to-photography/

www.youtube.com – photoshop tutorials pro začátečníky

www.lensculture.com

www.dofoto.sk

Hodnoticí metody a kritéria

•aktivita v průběhu práce na zadaném praktickém cvičení (30 %)

•kvalita zpracování odevzdaného souboru fotografií (70 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů