Autorský portrét - 16mm

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303AUPO zápočet 6 180 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 15 až 45 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš BOJAR, Miroslav JANEK, Martin MAREČEK, Tereza REICHOVÁ, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ

Obsah

Popis předmětu a tematické okruhy:

Společné praktické cvičení KDT – příprava probíhá v „Realizační dílně 1,2“ a technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

Filmový portrét člověka, dílo může kombinovat rozličné dokumentární prvky se stylizací. Film si má klást otázky a za pomoci procesu dokumentárního natáčení na ně odpovídat. Práce probíhá iterativně, po úvodních rešerších a formulování tématu následují obhlídky, vstupenkou k natáčení je napsaný námět a scénář, prezentovaný na Auditu námětů, a natáčecí plán, schválený na Realizační poradě. Po natáčení následuje analýza hrubého materiálu, dotáčky, střih, obrazová a zvuková postprodukce.

Výsledky učení

Výsledky učení:

Student se naučí samostatně realizovat film, který odpovídá žánrovému zadání „portrét“. Student prohlubuje dovednost formulovat a promýšlet téma, připravit literární podklady (námět a scénář), vést dialog se štábem (produkčním, kameramanem, zvukařem i střihačem), prosadit v něm svou tvůrčí vizi, ale i nechat se inspirovat pohledem jiných profesí.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Doporučená literatura:

AUMONT, Jacques. Obraz. Překlad Ladislav Šerý. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2010. 319 s. ISBN 978-80-7331-165-0.

BAATZ, Willfried. Fotografie. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2004. 192 s. Malá encyklopedie. ISBN 80-251-0210-6.

BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Překlad Miroslav Petříček. Vyd. 2., upr., (Ve Fra 1.). Praha: Fra, 2005. 123 s. ISBN 80-86603-28-8.

BERGER, John et al. Způsoby vidění. Překlad Andrea Průchová Hrůzová. 1. vydání. V Praze: Labyrint, 2016. 150 stran. Labyrint fresh eye; 3. svazek. ISBN 978-80-87260-78-4.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

GOGOLA ML., Jan. Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění. Praha: FAMU, 2001.

EPSTEIN, Jean a MAYDL, Přemysl, ed. Poetika obrazů. Překlad Ladislav Šerý. Praha: Herrmann & synové, 1997. 303 s. ISBN 80-238-1138-X.

FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Překlad Josef Kosek a Božena Koseková. Vyd. 2., upr. Praha: Fra, 2013. 103 s. Vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-79-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní komise hodnotí společně hotové dílo v rámci klauzur. Termín: odevzdat 7 dní před klauzurní projekcí.

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů