Autorský portrét - 16mm

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303AUPO Z 6 česky letní

Garant předmětu

Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER, Miroslav JANEK, Vít KLUSÁK, Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ, Karel VACHEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Filmový portrét člověka může kombinovat dokumentární prvky se stylizací.

Forma studia

Společné praktické cvičení KDT - příprava v Realizační dílně.

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

Termín a způsob klasifikace: do Studia FAMU odevzdat nejpozději 7 dní před plánovaným termínem; klauzurní zkouška září - letní semestr, září

Termín odevzdání scénáře (popř. storyboardu): únor

Termín realizace: únor–červen / natáčení do 30. 6.

Místo natáčení: není určeno

Technologie natáčení: film 16 mm nebo HD

Výsledný formát (projekční formát FAMU): DCP, QT (.mov) Apple ProRes 1920*1080, příp. 2K; zvuk stereo 48kHz, 16b, AAC 192k nebo PCM, více info ZDE

Čistá metráž / stopáž: 20-30 minut, v případě užití filmové technologie 15 minut

Počet natáčecích dní: 15 dní

Materiál (počet metrů/kazet/disků/karet): 610 m 16mm negativ

Obrazová technika: kamera 16mm AATON LTR, AATON XTR/ CANON 5D nebo 7D/ SONY FS7

Zvuková technika: záznamové zařízení + příslušenství

Obrazová postprodukce: 40 frekvencí Avid / Final Cut

Zvuková postprodukce vč. termínu: zvuková střižna 3 frekvence, míchací pracoviště 2 frekvence, event. nahrávka komentáře, přepis mixu

Přepisy: negativ 16mm – TELECINE HDTV – HDD

Archivace (typ nosiče, místo archivace): Studio FAMU (data DCP, QT H264nebo ProRes422(HQ)1920x1080)

Distribuce (pro účely školy, veřejná prezentace):možnost veřejné prezentace*

*v případě veřejných prezentací je nutné mít vyřešeny licenční smlouvy s autory a výkonnými umělci přes Studio FAMU

LIMIT PRO ČERPÁNÍ EXTERNÍCH NÁKLADŮ: 45.000,- Kč pro natáčení na film. surovinu, 30.000 pro DIGITAL)

LIMIT PRO ČERPÁNÍ INTERNÍCH NÁKLADŮ: 300.000,- Kč

Doporučená nebo povinná literatura

Barnouw, Erik: Documentary: A History of the Non-Fiction Film. 2. vyd. Oxford University Press, 1993. ISBN-10: 9780195078985

Ellis, Jack T.: New History of Documentary Film. 1. vyd. New York, Continuum, 2005. ISBN-10: 0826417515

Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění; Jihlava: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2004. ISBN 80-7331-023-6

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2010. ISBN 978-80-7331-181-0

Gogola ml., Jan: Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění!; Dipl. pr. FAMU; 2001

Kristin Thompsonová & David Bordwell, Dějiny filmu. AMU / NLN, Praha 2007

Štoll, Martin a kol.: Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní komise hodnotí společně hotové dílo v rámci klauzurních zkoušek.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů