Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář_2020 – 3. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
303KZK3 ZK 1 16SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Analýzy děl světového dokumentu 303ADS1 Z 1 12SS 303ADS2 ZK 1 12SS
Autorský bakalářský film - 16mm
 
303AUBF Z 10 300CS
Český dokumentární film po roce 1989 303CDS3 Z 1 12SS 303CDS4 Z 1 12SS
Dokumentaristický seminář 303DOKS5 Z 2 3ST 303DOKS6 Z 2 3ST
Dramaturgický seminář 303DRAS5 Z 1 18SS 303DRAS6 Z 1 18SS
Investigativní postupy a dokumentární film 303INP Z 2 18SS
Non-fiction kamera: nové trendy 303NFK2 Z 1 18SS
Pitching 1 - KP 305P1 Z 2 2SO
 
303P2 Z 2 28SS
Realizační dílna 303RDV3 Z 1 18SS 303RDV4 Z 1 18SS
Seminář k bakalářské teoretické práci 303BCT1 Z 1 9SS 303BCT2 Z 1 9SS
Současný zahraniční dokumentární film 303SZDF3 Z 2 3ST 303SZDF4 Z 2 3ST
Soustředění KDT v Poněšicích
 
303SOU3 Z 1 32SS
Vývoj a prezentace projektu
 
303VPP3 Z 3 8SS
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 17 28
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KDT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 17 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 13 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 308KZTB1920_1R

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Realizační dílna 3 (303RDV3) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 4 (303RDV4) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 2 (303RDV2) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 1 (303RDV1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (303KZK1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (303KZK2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (303KZK3) PZ Absolventským výkonem
Seminář k bakalářské teoretické práci 1 (303BCT1) ZT Bakalářskou prací
Seminář k bakalářské teoretické práci 2 (303BCT2) ZT Bakalářskou prací
Dějiny dokumentárního filmu 1 (303DDF1) ZT Dějiny českého a světového dokumentárního filmu (S303BDDF)
Dějiny dokumentárního filmu 2 (303DDF2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 1 (373DSVK1) ZT Dějiny světové kinematografie (S303BDSK)
Přehled dějin světové kinematografie 2 (373DSVK2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 3 (373DSVK3) ZT