Dokumentaristický seminář 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DOKS6 Z 2 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Studenti jsou seznámeni s aktuálními trendy domácí dokumentární tvorby.

•Studenti poznají významné osobnosti českého dokumentu osobně.

•Studenti si tříbí kritické myšlení a dialogické schopnosti.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Společný oborový seminář, který propojuje studenty všech ročníků katedry „Dokumentární tvorba“ a umožňuje důležitou oborovou reflexi i mezigenerační diskusi. Cílem výuky je seznámit studenty s nejnovějšími díly dokumentární tvorby a jejich autory, s profesními postupy a realizačními problémy při vlastní tvorbě. Na semináři se střídají zajímaví dokumentaristé, kteří promítnou svůj film nebo pásmo ukázek ze své tvorby – hosta představí v dialogu současní pedagogové, doktorandi či absolventi KDT.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Štoll, Martin a kol.: Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3

časopisy – Cinepur, DokRevue, 25fps, Film a doba

portál dafilms.cz

Hodnoticí metody a kritéria

•75% povinná prezence (80 %)

•aktivní účast při diskusi (20 %)

Poznámka

předmět je realizován hybridně

výuka začíná vždy až od 2. týdne v semestru

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů