Autorský bakalářský film - 16mm

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303AUBF Z 10 česky letní

Garant předmětu

Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER, Miroslav JANEK, Vít KLUSÁK, Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ, Karel VACHEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Film může kombinovat dokumentární prvky se stylizací či prostředky tzv. hraného filmu.

Forma studia

Společné praktické cvičení KDT - příprava v Realizační dílně.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Termín a způsob klasifikace: letní semestr, odevzdat do 5.9. na KDT

Termín odevzdání scénáře (popř. storyboardu): do 7.1.

Termín realizace: únor–květen

Místo natáčení: není určeno

Technologie natáčení: DIGITAL; technologické listy pro filmové a video workflow ve SF ke stažení ZDE

Výsledný formát (projekční formát FAMU): QT (.mov) Apple ProRes 1920*1080, příp. 2K; zvuk stereo, AAC, 48kHz

zvuk stereo 48kHz, 16b, AAC 192k nebo PCM, více informací ZDE

Čistá metráž / stopáž: 35-45 minut

Počet natáčecích dní: 15 dní

Materiál (počet metrů/kazet/disků/karet): není

Zvukový materiál: není

Obrazová technika: vybavení Studia FAMU

Zvuková technika: harddisk +příslušenství

Obrazová postprodukce: 40 frekvencí AVID / Final Cut

Zvuková postprodukce vč. termínu: digitální zvuková střižna 6 frekvencí, dig. míchací pracoviště 3 frekvence, event. nahrávka komentáře, přepis mixu

Přepisy: HDD - DVD

Archivace (typ nosiče, místo archivace): data (QT H264nebo ProRes422(HQ)1920x1080, nebo 2K nebo 4K) náhledové DVD, SF

LIMIT PRO ČERPÁNÍ EXTERNÍCH NÁKLADŮ: 50.000,- Kč

LIMIT PRO ČERPÁNÍ INTERNÍCH NÁKLADŮ: 300.000,- Kč

Doporučená nebo povinná literatura

Barnouw, Erik: Documentary: A History of the Non-Fiction Film. 2. vyd. Oxford University Press, 1993. ISBN-10: 9780195078985

Ellis, Jack T.: New History of Documentary Film. 1. vyd. New York, Continuum, 2005. ISBN-10: 0826417515

Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění; Jihlava: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2004. ISBN 80-7331-023-6

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2010. ISBN 978-80-7331-181-0

Gogola ml., Jan: Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění!; Dipl. pr. FAMU; 2001

Kristin Thompsonová & David Bordwell, Dějiny filmu. AMU / NLN, Praha 2007

Štoll, Martin a kol.: Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě úspěšné prezentace filmu v Realizační dílně.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů