Český dokumentární film po roce 1989 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303CDS3 zápočet 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petr KUBICA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr KUBICA

Obsah

Popis předmětu a tematické okruhy:

Cílem semináře je seznámit studenty s nejnovějšími díly české dokumentární tvorby v přímé souvislosti s vývojem českého dokumentu po roce 1989. Seminář zpřehledňuje aktuální dokumentární tvorbu, a to nejen filmů, uváděných v českých televizích, na filmových festivalech či v kinech, ale také pomezních žánrů televizní produkce, které využívají dokumentárních prvků (reality show, docudrama, docusoap). Na průběžném mapování české dokumentární produkce, tedy rok od roku se proměňující, se podílejí přímo studenti, kteří pracují se zadanými filmy, připravují si ukázky a komentáře a iniciují diskusi. Pedagog zajišťuje výběr filmů a televizních pořadů, garantuje obeznámenost s širším kontextem a přesnost informací, moderuje diskusi, jež se opírá o zhlédnuté ukázky a znalost dalších filmů.

V rámci semináře by měli studenti zaujímat stanoviska k exemplárním příkladům současné české dokumentární tvorby. Seminář sice vychází z průběžného dějepisu českého dokumentu po roce 1989, ale nesoustřeďuje se pouze na umělecky významná díla, nýbrž mapuje celou aktuální tvorbu včetně ukázek nejrůznějších televizních cyklů, českých verzí převzatých televizních formátů i pokleslých pořadů využívajících dokumentaristických prvků. Koncept semináře upřednostňuje to, co je v české tvorbě aktuální, jeho cílem je neustále seznamovat studenty s novou českou produkci. Společně s konkrétními filmy se zaměřuje i na podmínky, za jakých vznikají, na důvody, proč vznikají, případně co v českém kontextu reprezentují, bere tedy v potaz také společenské, politické, kulturní a historické okolnosti. Seminář tak je diskusním prostorem umožňujícím neustále nově pojmenovávat vztah mezi dokumentární tvorbou a společenskou realitou.

Výsledky učení

Výsledky učení:

Studenti jsou seznámeni s nejnovější českou dokumentární tvorbou v kontextu jejího vývoje v posledních desetiletích, přímo participují na přípravě semináře a rozvíjejí kritické myšlení při psaní závěrečné seminární práce, v níž se věnují vybranému dílu nebo fenoménu.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Doporučená literatura:

Aktuální v síti dohledatelné a dostupné články a rozhovory, které pojednávají o diskutovaných filmech.

Časopisy, tištěné i na síti: DokRevue, 25fps, Cinepur, Film a spiritualita, Film a doba, Kinečko, Revue filmového přehledu, Zóna.

ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. 3., rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Filmová a TV fakulta, 2001. 90 s. Studijní texty. ISBN 80-85883-72-4.

GŁOWA, Jadwiga. Dokument filmowy epoki Havla. Kraków: Rabid, 2005. 225 s. ISBN 83-88668-98-6.

KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 2. Faktuální televize a její žánry: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 63 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3611-1.

NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., (1. v nakl. AMU). Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta v Nakladatelství AMU, 2002. 285 s. ISBN 80-7331-909-8.

ŠTOLL, Martin a kol. Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 695 s. ISBN 978-80-7277-417-3.

ŠVOMA, Martin. Karel Vachek etc. Vyd. 1. V Praze: Akademie múzických umění, 2008. 312 s. Edice 20/21. ISBN 978-80-7331-122-3.

TŘEŠTÍKOVÁ, Helena a TŘEŠTÍK, Michael. Časosběrný dokumentární film. Vydání první. Praha: NAMU, 2015. 176 stran. ISBN 978-80-7331-355-5.

TŘEŠTÍKOVÁ, Helena a KOSATÍK, Pavel. Sběrná kniha. Vydání první. V Praze: Paseka, 2017. 335 stran. ISBN 978-80-7432-752-0.

JEŠUTOVÁ, Eva a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Vyd. 1. Praha: Radioservis, 2013. 263 s. ISBN 978-80-87530-31-3.

HUČKOVÁ, Jadwiga, ed., KŘIPAČ, Jan, ed. a ŁYKO, Iwona, ed. Český a polský dokumentární film v éře evropeizace = Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji. Překlad Joanna Derdowska. Vydání první. [Praha]: Národní filmový archiv, 2015. 240 stran. ISBN 978-80-7004-164-2.

FERENČUHOVÁ, Mária, ed. Dokumentárny film v krajinách V4. 1. vydanie. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta, 2014. 231 stran. ISBN 978-80-89439-65-2.

KOPAL, Petr a BLAŽEK, Petr. Film a dějiny. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 406 s. ISBN 80-7106-667-2.

KOPAL, Petr a kol. Film a dějiny. 7, Propaganda. Vydání první. Praha: Václav Žák - Casablanca, 2018. 380 stran. ISBN 978-80-87292-44-0.

ČESÁLKOVÁ, Lucie, ed. Generace Jihlava. V češtině vyd. 1. [Brno]: Větrné mlýny ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze - Nakladatelstvím AMU, 2014. 334 s. Vysočina. ISBN 978-80-7443-109-8.

SCHLEGEL, Hans-Joachim, ed. Podvratná kamera: jiná realita v dokumentárním filmu střední a východní Evropy. Vyd. 1. Praha: Malá Skála, 2003. 365 s. Světový dokumentární film; 1. ISBN 80-86776-00-X.

ČULÍK, Jan. Jací jsme: česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. Vyd. 1. Brno: Host, 2007. 653 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7294-254-1.

Hodnoticí metody a kritéria

•80 % účast na semináři (60 %)

•průběžná příprava na seminář: seznámení se s přiděleným dokumentem nebo televizním pořadem, uvedení díla do kontextu, výběr a komentář ukázky se znalostí dostupných kritických ohlasů (20 %)

•seminární práce: analýza vybraných filmů či televizních pořadů (20 %)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
KUBICA P.
09:00–10:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:35 Petr KUBICA Učebna KDT 217
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů