Analýzy děl světového dokumentu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ADS2 ZK 1 12S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr KUBICA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je detailnější pohled na proměny autorského rukopisu reprezentativních tvůrců filmového dokumentu, jejichž snímky jsou nahlíženy metodou close reading, tedy pozorným zkoumáním, které vychází z autonomního uměleckého díla.

Forma studia

krátké uvedení do světa díla vybraného tvůrce, následně každý student představí některý z jeho filmů a promítne připravenou ukázku, analýza ukázek probíhá v diskusi nad jednotlivými filmy

Předpoklady a další požadavky

Student musí mít absolvované celofakultní přednášky z historie světového filmu a z historie světového dokumentárního filmu.

Obsah kurzu

Seminář vycházející z přednášek o dějinách světového dokumentárního filmu se v diskusním kruhu soustřeďuje na komplexní rozbor vybraných děl dokumentární kinematografie a díky metodě zevrubného čtení umožňuje zprostředkovat co nejplastičtější obraz dokumentaristického kánonu. Jeho základnou je průběžně doplňovaná knihovna vybraných děl světové dokumentaristiky. Seminář se zaměřuje především na vhled do vývoje autorského stylu vybraného tvůrce v širším společensko-historickém a kulturním kontextu. Knihovna dokumentárních filmů umožňuje studentům samostatnou práci s vybranými filmy tak, aby je mohli představit svým kolegům včetně vybraných ukázek a připravených témat, otevírajících diskusi. Díky tomu získají studenti bezprostřední zkušenost s různými liniemi vývoje dokumentárního filmu a zároveň je to pro ně příležitost k vlastní interpretaci vybraného díla, jež je jedním ze základních prvků semináře. Jako celek složený z pedagogova uvedení do díla, z jednotlivých příspěvků studentů a ze společné diskuse umožňuje seminář hlubší poznání díla vybraného tvůrce.

Doporučená nebo povinná literatura

Základním studijním materiálem jsou vybrané filmy těchto významných tvůrců světového dokumentárního filmu (abecedně): Michel Brault, Raymond Depardon, Harun Farocki, Péter Forgács, Jean-Luc Godard, Bert Haanstra, Shohei Imamura, Joris Ivens, Johan van der Keuken, Krzysztof Kieslowski, Claude Lanzmann, Richard Leacock, Chris Marker, Jonas Mekas, Michael Moore, Errol Morris, Jean Painlevé, Artavadz Pelešjan, Jean Rouch, Ulrich Seidl, Alexander Sokurov, Frederick Wiseman

Literatura:

Barnouw, Erik: Documentary: A History of the Non-Fiction Film. 2. vyd. Oxford University Press, 1993. ISBN-10: 9780195078985

Ellis, Jack T.: New History of Documentary Film. 1. vyd. New York, Continuum, 2005. ISBN-10: 0826417515

Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění; Jihlava: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2004. ISBN 80-7331-023-6

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2010. ISBN 978-80-7331-181-0

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

účast a aktivita na seminářích,

prezentace filmů včetně výběrů konkrétních ukázek,

vypracování semestrální práce (analytický text k vybranému filmu).

Poznámka

žádné

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
KUBICA P.
12:20–13:55
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:20–13:55 Petr KUBICA Učebna KDT 217
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů