Dějiny dokumentárního filmu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DDF2 ZK 3 4 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Studenti získají základní vědomosti a znalosti z historie českého a dokumentárního filmu.

•Studenti shlédnou kánonická díla non-fiction kinematografie.

Forma studia

Přednáška doplněná promítáním ukázek či celých filmů.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Základní oborová přednáška a projekce filmů. Během přednášky si studenti osvojí nejpodstatnější historiografické linie vývoje českého a světového dokumentárního filmu a shlédnou nejpodstatnější ukázky či celé filmy, které je reprezentují.

Tematické okruhy:

  1. Poválečná konstituce dokumentu v kontextu umělecké kinematografie – příklady a kontext Československa. // 16. 2. Petr Kubica
  2. Fokus na Free Cinema, New-yorská škola a Lionel Rogosin. // 23. 2. Petr Kubica
  3. Konstituce dokumentu jako umělecké domény v reakci na rozvoj televize, nástup digitálních technologií – příklady z USA, Evropy a Východního bloku ve 2.polovině 20. století. // 2. 3. Jan Rousek
  4. Nové vlny a nové filmy a jejich vztah k dokumentárnímu filmu 1955-1980. (Francie, Švýcarsko, Kanada, Brazílie, Mexiko, Kuba, Španělsko…) // 9. 3. David Čeněk
  5. Focus na cinéma vérité a Direct Cinema – konstituce dokumentu ve vazbě na institucionální prostředí televize a nové techniky natáčení (Kanada, USA, Francie). // 16. 3. David Čeněk
  6. Dokumentární film jako politické a sociální gesto, jako nástroj historické reflexe 1960-2000. (C. Lanzamnn, R., Depardon, S. Clark, J. McBride) // 23. 3. Jan Rousek
  7. Československo 60. let a dokument. // 30. 3. Martin Kohout
  8. Československo za normalizace až do 80. let – příklady, témata a strategie a možnosti autonomní tvorby. // 6. 4. Alice Růžičková
  9. Frederick Wiseman a dokumentární film. Prolínání vědeckého a uměleckého v dokumentech (J. Rouch, Afrika, Velká Británie, USA…). // 13. 4. David Čeněk
  10. Dokumentární aktuálnost a metadokument (J.-L. Godard, Straub-Huillet, Ch. Marker, R. Ruiz, E. Coutinho, P. Guzmán), demystifikace dokumentu. // 20. 4. David Čeněk

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BARSAM, Richard Meran. Non-fiction Film: A Critical History. Indiana University Press, 1992. 467 s.

NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., (1. v nakl. AMU). Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta v Nakladatelství AMU, 2002. 285 s. ISBN 80-7331-909-8. - ad historie českého dokumentu do konce 60. let

BARNOUW, Erik. Documentary: A History of the Non-fiction Film. New York: Oxford University Press, 1993. 400 s. - ad historie světového dokumentu do konce 80. let

NAVRÁTIL, Antonín. Dziga Vertov, revolucionář dokumentárního filmu. Praha: Čs. filmový ústav, 1974. 252 s., [63] s. obr. příl. - ad počátky jednoho z klíčových proudů reinterpretace reality

EPSTEIN, Jean a MAYDL, Přemysl, ed. Poetika obrazů. Překlad Ladislav Šerý. Praha: Herrmann & synové, 1997. 303 s. ISBN 80-238-1138-X. - ad počátky jednoho z klíčových proudů reinterpretace reality

GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6. - ad historie dokumentu západní provenience a dalších okruhů, teorie

ALLEN, Robert C., GOMER, Douglas. Film History: Theory and Practice. McGraw-Hill Companies, 1985. 276 s.

SZCZEPANIK, Petr, ed. Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2004. 528 s., [12] s. obr. příl. ISBN 80-239-4107-0.

Monografie věnované dílu jednotlivých autorů (najdete v knihovně dle hesla „dokumentární film“ v předmětovém katalogu knihoven), využijte též časopisecké články.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se jak znalost historicko-kontextuálních reálií, tak divácká zkušenost a schopnost kontextuální interpretace shlédnutých filmů. Absence empirické / divácké zkušenosti klíčových filmů může vést k opakování zkoušky. Z tohoto důvodu hraje roli i důraz na účast v přímé výuce.

Zkouška bude založena na diskuzi nad seznamem filmům. Studenti si připraví seznam filmů (min. 3 tituly) ke každému tématu, který si přinesou ke zkoušce a zašlou předem na david.cenek@famu.cz – týden před konáním zkoušky.

Zadané téma pak bude analyzováno především na základě vlastní divácké zkušenosti. Film je třeba umět zařadit do kontextu – historického, estetického…

•účast na přímé výuce (30 %)

•ústní zkouška (70 %)

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Vypsán bude v ak. roce 2023/24.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů