Dokumentární fotografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DF2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Gabriela KONTRA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fotografickými žánry, které přímo souvisí s dokumentární tvorbou – žurnalistická fotografie, dokumentární fotografie a portrét, osvojení si fotografické technologie a dosažení pokročilé úrovně.

Smyslem je pokusit se nalézt a co nejlépe poznat svůj přístup ke zpracování obrazu, autentický fotografický styl a druh vlastního obrazového citu.

Forma studia

Seminář, v jehož rámci student konzultuje a plní praktické cvičení 303DCV2 „Fotografické cvičení 2“.

Obsah kurzu: Praktická cvičení a ukázky, specifikace zadání praktických cvičení, rozbor a diskuze nad přinesenými fotografiemi.

Předpoklady a další požadavky

Znalost základů fotografické techniky a práce s fotografickým přístrojem. Obrazové výstupy musí být zpracovány v kvalitě potvrzující aktivní účast na výuce a ostatních činnostech souvisejících s obsahem semináře/dílny. Otevřený, svobodný a tvořivý přístup.

Obsah kurzu

V rámci semináře vznikne série fotografií na téma zadané nebo vycházející z tématiky, kterou se student/ka aktuálně zabývá.

LETNÍ SEMESTR:

Povinná část:

Série fotografií na zadané nebo studentem vybrané téma

Studenti vyberou nebo dostanou zadáno téma a vytvoří soubor minimálně šesti vzájemně provázaných fotografií, které zpracují dohodnutým způsobem do výstavní formy.

Smyslem je prohloubení samostatného uvažování o fotografii a vytvoření uceleného souboru dle výběru studenta v žánrovém rozpětí dokumentární fotografie, reportáže, portrétu, autoportrétu, deníku.

Nepovinná část dle dohody:

1/ důkladnější seznámení s čb. analogovou technologií fotografie – fotografické materiály, postup vyvolání filmu a fotografie

2/ společné navštěvování výstav

3/ setkávání s osobnostmi dokumentární a žurnalistické fotografie

4/ práce s obrazem na sociálních sítích

Doporučená nebo povinná literatura

Roland Barthes: Světlá komora

John Berger: O pohledu, Fra 2009

Nicolas Bourriaud, Postprodukce, Tranzit 2004

Anna Fárová: Dvě tváře, Torst 2016

Suzi Gablik: Selhala moderna, Votobia 1995

Fotografické publikace například nakladatelství Torst, Kant, Wo-men, Phaidon atd.

www.lensculture.com

www.dofoto.sk

Hodnoticí metody a kritéria

LETNÍ SEMESTR - Studentky a studenti průběžně konzultují své práce, po dohodě pokračujeme v poznávání fotografického média a prohlubování dovedností započatých v zimním semestru. Závěrečné hodnocení v červnu.

Při práci je možné používat analogovou i digitální technologii nebo jejich kombinaci.

Po oba semestry probíhá na každé konzultační hodině i diskuze o současných trendech ve fotografii, fotografické technice, výstavách atd.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
06.04.2019 10:00–16:00 Gabriela KONTRA
paralelka 1
13.04.2019 10:00–16:00 Gabriela KONTRA
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů