Dokumentární fotografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DF2 Z 1 2/T česky letní
Garant předmětu:
Gabriela Kontra
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Gabriela Kontra
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Seznámení s fotografickými žánry, které přímo souvisí s dokumentární tvorbou – žurnalistická fotografie, dokumentární fotografie a portrét, osvojení si fotografické technologie a dosažení pokročilé úrovně.

Smyslem je pokusit se nalézt a co nejlépe poznat svůj přístup ke zpracování obrazu, autentický fotografický styl a druh vlastního obrazového citu.

Forma studia:

Praktická cvičení a ukázky, specifikace zadání praktických cvičení, rozbor a diskuze nad přinesenými fotografiemi.

Předpoklady a další požadavky:

Znalost základů fotografické techniky a práce s fotografickým přístrojem. Obrazové výstupy musí být zpracovány v kvalitě potvrzující aktivní účast na výuce a ostatních činnostech souvisejících s obsahem semináře/dílny. Otevřený, svobodný a tvořivý přístup.

Obsah kurzu:

Série fotografií na téma zadané nebo vycházející z tématiky, kterou se student/ka aktuálně zabývá.

LETNÍ SEMESTR:

Povinná část:

Série fotografií na zadané nebo studentem vybrané téma

Studenti vyberou nebo dostanou zadáno téma a vytvoří soubor minimálně šesti vzájemně provázaných fotografií, které zpracují dohodnutým způsobem do výstavní formy.

Smyslem je prohloubení samostatného uvažování o fotografii a vytvoření uceleného souboru dle výběru studenta v žánrovém rozpětí dokumentární fotografie, reportáže, portrétu, autoportrétu, deníku.

Nepovinná část dle dohody:

1/ důkladnější seznámení s čb. analogovou technologií fotografie – fotografické materiály, postup vyvolání filmu a fotografie

2/ společné navštěvování výstav

3/ setkávání s osobnostmi dokumentární a žurnalistické fotografie

4/ práce s obrazem na sociálních sítích

Doporučená nebo povinná literatura:

Fotografické publikace nakladatelství Torst, Kant a Galerie Nový svět, Praha

Hodnoticí metody a kritéria:

LETNÍ SEMESTR - Studentky a studenti průběžně konzultují své práce, po dohodě pokračujeme v poznávání fotografického média a prohlubování dovedností započatých v zimním semestru. Závěrečné hodnocení v červnu.

Při práci je možné používat analogovou i digitální technologii nebo jejich kombinaci.

Po oba semestry probíhá na každé konzultační hodině i diskuze o současných trendech ve fotografii, fotografické technice, výstavách atd.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
Kontra G.
10:40–12:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–12:15 Gabriela Kontra Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů: