English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Dokumentární fotografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DF2 Z 1 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Seznámení s fotografickými žánry, které přímo souvisí s dokumentární tvorbou – žurnalistická fotografie, dokumentární fotografie a portrét, osvojení si fotografické technologie a dosažení pokročilé úrovně.

Smyslem je pokusit se nalézt a co nejlépe poznat svůj přístup ke zpracování obrazu, autentický fotografický styl a druh vlastního obrazového citu.

Forma studia:

Praktická cvičení a ukázky, specifikace zadání praktických cvičení, rozbor a diskuze nad přinesenými fotografiemi.

Předpoklady a další požadavky:

Znalost základů fotografické techniky a práce s fotografickým přístrojem. Obrazové výstupy musí být zpracovány v kvalitě potvrzující aktivní účast na výuce a ostatních činnostech souvisejících s obsahem semináře/dílny. Otevřený, svobodný a tvořivý přístup.

Obsah kurzu:

Série fotografií na téma zadané nebo vycházející z tématiky, kterou se student/ka aktuálně zabývá.

LETNÍ SEMESTR:

Povinná část:

Série fotografií na zadané nebo studentem vybrané téma

Studenti vyberou nebo dostanou zadáno téma a vytvoří soubor minimálně šesti vzájemně provázaných fotografií, které zpracují dohodnutým způsobem do výstavní formy.

Smyslem je prohloubení samostatného uvažování o fotografii a vytvoření uceleného souboru dle výběru studenta v žánrovém rozpětí dokumentární fotografie, reportáže, portrétu, autoportrétu, deníku.

Nepovinná část dle dohody:

1/ důkladnější seznámení s čb. analogovou technologií fotografie – fotografické materiály, postup vyvolání filmu a fotografie

2/ společné navštěvování výstav

3/ setkávání s osobnostmi dokumentární a žurnalistické fotografie

4/ práce s obrazem na sociálních sítích

Doporučená nebo povinná literatura:

Fotografické publikace nakladatelství Torst, Kant a Galerie Nový svět, Praha

Hodnoticí metody a kritéria:

LETNÍ SEMESTR - Studentky a studenti průběžně konzultují své práce, po dohodě pokračujeme v poznávání fotografického média a prohlubování dovedností započatých v zimním semestru. Závěrečné hodnocení v červnu.

Při práci je možné používat analogovou i digitální technologii nebo jejich kombinaci.

Po oba semestry probíhá na každé konzultační hodině i diskuze o současných trendech ve fotografii, fotografické technice, výstavách atd.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 11. 2017