Dokumentární fotografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DF2 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•studenti mají přehled o historii fotografie

•studenti se orientují v současné dokumentární fotografické tvorbě

•studenti rozvíjejí své tvůrčí schopnosti při využití fotografických výrazových prostředků v oblasti reportáže a dokumentu

•studenti umí používat získané poznatky ve vlastní fotografické tvorbě

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem semináře je prohloubit přemýšlení o fotografickém obrazu, představit osobnosti z dějin fotografie a rozvinout tvůrčí schopnosti při využití fotografických výrazových prostředků v oblasti reportáže a dokumentu. Během semináře studenti průběžně konzultují práci na zadaném praktickém cvičení „Fotografické cvičení 2“.

Tematické okruhy:

1.seznámení s podstatnými osobnostmi z historie fotografie

2.důkladnější seznámení s černobílou analogovou technologií fotografie – fotografické materiály, postup vyvolání filmu a fotografie v praxi

3.setkání s osobnostmi dokumentární a žurnalistické fotografie

4.společné návštěvy fotografických výstav, diskuse o současných trendech ve fotografické technice a výstavách

5.práce s obrazem na sociálních sítích

6.konzultace vlastní tvorby a práce na zadaném praktickém cvičení

Doporučená nebo povinná literatura

BERGER, John. O pohledu. Vyd. 1. Praha: Agite/Fra, 2009. 225 s. Edice vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-81-0.

GABLIK, Suzi. Selhala moderna? Překlad S. M. Blumfeld. Vyd. 1. Olomouc: Votobia, 1995. 157 s. ISBN 80-85885-20-4.

BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Vyd. 1. Praha: Tranzit, 2004. 106 s. Navigace; sv. 001. ISBN 80-903452-0-4.

www.lensculture.com

www.dofoto.sk

Hodnoticí metody a kritéria

•80 % docházka na seminář (60 %)

•průběžné konzultace práce na zadaném praktickém cvičení (30 %)

•studium literatury a návštěva fotografických výstav (10 %)

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů