TV seznamovací cvičení

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303TVC Z 1 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ladislav CMÍRAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav CMÍRAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•studenti se obeznámí s technologií televizního sekvenčního natáčení

•studenti si vyzkouší roli švenkra, střihače i režiséra

•studenti posilují schopnost týmové spolupráce

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Oborové praktické cvičení KDT, technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

Cílem oborového cvičení je společné seznámení studentů se základními možnostmi Studia FAMU, s technikou a obsluhou ateliéru, s ovládáním tří-kamerového studiového řetězce a s rolí švenkra.

Tematické okruhy:

V teoretické části se budeme věnovat principům sekvenčního natáčení s důrazem na jeho používání v podmínkách televize. V praktické části v ateliéru B ve Studiu FAMU si studenti postupně vyzkouší roli švenkra, střihače i režiséra. Natočíme krátkou “hranou” sekvenci snímanou na 3 kamery. Do dekorace potřebujeme stolek a dvě židličky, pozadí a popředí – věci, co zaplní prostor. Dvojice protagonistů předvede jednoduchou hereckou akci, spočívající v příchodu do dekorace, pohybu v ní a v krátkém rozhovoru. V tomto cvičení nejde o výsledek, který by se měl někde prezentovat, ale zejména o praktickou zkušenost s režií, natáčením a střihem ve studiových podmínkách.

Doporučená nebo povinná literatura

PEŠEK, Josef. Základní principy televize a magnetického záznamu obrazu. 2., upravené vyd. Jinočany: H & H, 1993. 197 s.

DELEUZE, Gilles. Film. 1, Obraz - pohyb. Překlad Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 1. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 298 s. Knihovna Iluminace; 13. ISBN 80-7004-098-X.

DELEUZE, Gilles. Film. 2, Obraz - čas. Vyd. v ČR 1. Praha: Národní filmový archiv, 2006. 371 s. Knihovna Iluminace; sv. 22. ISBN 80-7004-127-7.

Hodnoticí metody a kritéria

•80% účast na semináři (60 %)

•aktivní spolupráce během praktické části (20 %)

•odevzdání výsledného díla (20 %)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
03.11.2022 12:20–15:35 Ladislav CMÍRAL Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1
04.11.2022 10:00–17:00 Ladislav CMÍRAL
ateliér B Studio FAMU paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů