Dialogické jednání 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DJ1 Z 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Václav TROJAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

•studenti zkvalitní své improvizační schopnosti při veřejném vystoupení

•studenti rozvinou schopnost vnitřní a vnější komunikace díky zpětné vazbě

•studenti získají základní představu o možnostech rozvoje sebeanalýzy a kreativní komunikace při práci v týmu a při realizaci vlastních autorských projektů

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je skupinová psychosomatická disciplína zaměřená na reflektování kvality komunikačního procesu probíhajícího během veřejného vystupování. Jejím cílem je otevírání cest k rozvoji kreativních přístupů na základě zvědomování, zveřejňování a artikulace procesů probíhajících v těle a mysli účastníků, a to jak na straně vystupujícího, tak na straně publika. Detailní pozornost na tento proces vnitřní i vnější komunikace a rozvíjení citlivosti na odezvu v rámci veřejného prostoru napomáhají zhojňování dispozic a témat, která se v průběhu experimentování jednotlivých účastníků objevují, a možností způsobu jejich sdílení s publikem. „Odkrýváním již existující struktury“, tedy zvědomováním toho, co v jevištním prostoru skutečně probíhá navzdory původním záměrům vystupujícího či očekávání publika, a vylaďováním těchto dvou opozit lze pracovat na zkvalitňování improvizačních dovedností, rozvíjení herních principů a uvolňování snahy o kontrolu směrem k otevřenosti vůči celku, empatii a autenticitě. Takto lze prozkoumávat a objevovat vlastní autorský potenciál, zejména pro podporu takových profesí, kde je zapotřebí zvláštní pozornosti na zpětnou vazbu.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BUBER, Martin. Já a Ty. Překlad Jiří Navrátil a Petr Babka. Vydání čtvrté, přepracované a doplněné, v Portále první. Praha: Portál, 2016. 126 stran. ISBN 978-80-262-1093-1.

FINK, Eugen. Oáza štěstí. Překlad Jiří Černý a Věra Koubová. První vydání. Praha: Mladá fronta, 1992. 61 stran. Váhy; sv. 6. ISBN 80-204-0224-1.

VYSKOČIL, Ivan. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Praha: Brkola, 2012- . sv. ISBN 978-80-905152-5-3.

http://www.ivanvyskocil.cz/html/dialogicke.html

Hodnoticí metody a kritéria

•80 % prezence a vlastní zkoušení na semináři (60 %)

•odevzdání dvou písemných reflexí za semestr (20 %)

•seznámení s doporučenou literaturou (20 %)

Poznámka

hybridně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
TROJAN V.
09:00–11:25
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–11:25 Václav TROJAN Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů