Dialogické jednání 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DJ1 Z 1 18S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

•studenti zkvalitní své improvizační schopnosti při veřejném vystoupení

•studenti rozvinou schopnost vnitřní a vnější komunikace díky zpětné vazbě

•studenti získají základní představu o možnostech rozvoje sebeanalýzy a kreativní komunikace při práci v týmu a při realizaci vlastních autorských projektů

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je skupinová psychosomatická disciplína zaměřená na reflektování kvality komunikačního procesu probíhajícího během veřejného vystupování. Jejím cílem je otevírání cest k rozvoji kreativních přístupů na základě zvědomování, zveřejňování a artikulace procesů probíhajících v těle a mysli účastníků, a to jak na straně vystupujícího, tak na straně publika. Detailní pozornost na tento proces vnitřní i vnější komunikace a rozvíjení citlivosti na odezvu v rámci veřejného prostoru napomáhají zhojňování dispozic a témat, která se v průběhu experimentování jednotlivých účastníků objevují, a možností způsobu jejich sdílení s publikem. „Odkrýváním již existující struktury“, tedy zvědomováním toho, co v jevištním prostoru skutečně probíhá navzdory původním záměrům vystupujícího či očekávání publika, a vylaďováním těchto dvou opozit lze pracovat na zkvalitňování improvizačních dovedností, rozvíjení herních principů a uvolňování snahy o kontrolu směrem k otevřenosti vůči celku, empatii a autenticitě. Takto lze prozkoumávat a objevovat vlastní autorský potenciál, zejména pro podporu takových profesí, kde je zapotřebí zvláštní pozornosti na zpětnou vazbu.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BUBER, Martin. Já a Ty. Překlad Jiří Navrátil a Petr Babka. Vydání čtvrté, přepracované a doplněné, v Portále první. Praha: Portál, 2016. 126 stran. ISBN 978-80-262-1093-1.

FINK, Eugen. Oáza štěstí. Překlad Jiří Černý a Věra Koubová. První vydání. Praha: Mladá fronta, 1992. 61 stran. Váhy; sv. 6. ISBN 80-204-0224-1.

VYSKOČIL, Ivan. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Praha: Brkola, 2012- . sv. ISBN 978-80-905152-5-3.

http://www.ivanvyskocil.cz/html/dialogicke.html

Hodnoticí metody a kritéria

•80 % prezence a vlastní zkoušení na semináři (60 %)

•odevzdání dvou písemných reflexí za semestr (20 %)

•seznámení s doporučenou literaturou (20 %)

Poznámka

hybridně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů