Realizační dílna 1. ročníku 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303RDI1 Z 2 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Viola JEŽKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viola JEŽKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

-Studenti kultivují dialogické schopnosti a režijní dovednosti.

-Studenti získávají přehled o uměleckých oborech, ekonomickém a politickém dění a sociální problematice ve vztahu k dokumentární tvorbě.

-Studenti jsou schopni analýzy děl svých kolegů i vlastní sebereflexe.

-Studenti prohloubí svou mediální gramotnost a interpretační citlivost.

-Studenti se stávají nejenom autory/autorkami, ale i autoritami.

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Realizační dílna je hlavním profesním předmětem studentů Katedry dokumentární tvorby a je zaměřena na tvorbu autorského (dokumentárního) filmu. Těžištěm její náplně je co nejintenzivnější dialog s vedoucím pedagogem dílny.

První semestr slouží k získávání základních filmových praktických dovedností, ověřování motivací, hledání témat, tvorbě scénářů. Těžištěm druhého semestru jsou intenzivní konzultace k natáčení a střihu filmů. Smyslem předmětu je provést studenty cyklem vzniku díla, a především podnítit vývoj jejich vlastní filmové řeči.

Interaktivní řízený dialog, dramaturgická analýza literárních podkladů - námětů a scénářů, dramaturgická analýza obhlídek, dramaturgie střihových verzí. Analýza ukázek z filmů předešlých studentů Katedry dokumentární tvorby, srovnávací analýza literárních podkladů a hotového díla.

Předpoklady a další požadavky: Od všech zúčastněných se požaduje zejména vůle k dialogu. Studenti - budoucí autoři (dokumentárních) filmů - by měli rozvíjet svou tvůrčí osobnost = sršet nápady, přinášet témata, podněcovat rozpravu, individuálně se zdokonalovat. Před realizací svých klauzurních filmů každý srozumitelně obhájí: CO bude natáčet - PROČ to bude natáčet - JAK to bude natáčet.

Tematické okruhy:

•DÍLNA JE SETKÁNÍ. Proces vzájemné kultivace. Útokem i hájením, myšlenkou i vcítěním, jiskrou i zmrazením. Dílna je místo permanentního dění, ale s vhodným zastavením pro intenzivní reakci. Risk i jistota.

•Hranice dílny jsou proměnlivé.

•DÍLNA JE HŘIŠTĚ. Otevřená souhra a souboj. Dílna je vhodná pro zkoumání herních (tvůrčích) pozic. Např. z původní pozice umět vystoupit a cvičně zaujmout odlišnou. Spoluhra je i zodpovědná protihra. Dobrý hráč nehraje jen na sebe. Autor by měl být i autoritou.

•DÍLNA JE KONFRONTACE. Rozmluva nad obecným. Ověřování vnitřních motivací k tvorbě. Promýšlení důvodů a možných významů díla ve společenských souvislostech. Reflexe tématu v připravovaném filmu.

•Je (bude) tvůrčí čin přesvědčení (přesvědčivý)?

•DÍLNA JE SERVIS. Průzkum konkrétního. Rozvíjení osobní filmové řeči. Nahlížení možných úhlů pohledu. Prověrka stylů a škály jejich pravidel. Prohlubování mediální gramotnosti a interpretační citlivosti.

•Správná otázka směřuje k správné odpovědi.

•DÍLNA NENÍ DOGMA. Provokace inspirací. Přítomní se neujišťují o své jedinečnosti, ale vzájemně se kriticky podněcují. Tvůrčí cílevědomost by neměla vést k samolibému kariérismu. Dílna se nesmí stát uzavřenou sektou - školou jedné řeči. Originalita nezaručuje osobitost.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ROSENBLUM, Ralph a KAREN Robert. When the Shooting Stops, The Cutting Begins. Da Capo Press, 1979. ISBN 978-0-306-80272-0.

BOWEN, Christopher J. Grammar of the Shot. Vyd. 4. New York: Routledge, 2018. ISBN 978-1-138-63221-9.

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. Vyd. 4. Praha: NAMU, 2012. ISBN 978-80-7331-230-5.

BORDWELL, David a THOMPSONOVÁ, Kristin. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6.

BASIN, André. Co je to film? Překlad Ljubomír Oliva. Praha: Čs. filmový ústav, 1979. 240, [2] s. [24] s. obr. příl.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. Překlad Miloš Fryš. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. Film; sv. 1. ISBN 80-86019-68-3.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

DRVOTA, Mojmír. Základní složky filmu. Praha: Národní filmový archiv, 1994. 98 s. Knihovna Iluminace; 3. ISBN 80-7004-076-9.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla: výběr ze statí, teoretických úvah a studií. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s. Otázky a názory; sv. 43.

EPSTEIN, Jean a MAUDL, Přemysl, ed. Poetika obrazů. Překlad Ladislav Šerý. Praha: Herrmann & synové, 1997. 303 s. ISBN 80-238-1138-X.

GAUTIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

GOGOLA ml., Jan. Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění! Praha: Dipl. pr. FAMU, 2001.

MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. Albatros Plus; 35. ISBN 80-00-01410-6.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

HITCHCOCK, Alfred a TRUFFAUT, François. Rozhovory Hitchcock - Truffaut. Praha: Čs. filmový ústav, 1987. 211 s.

Ulver, Stanislav. Západní filmová avantgarda. Vyd. 1. Praha: Český filmový ústav, 1991. iii, 323 s. ISBN 80-7004-071-8.

BARTHES, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Překlad Miroslav Petříček. Bratislava: Archa, 1994. 107 s.

BERNARD, Jan. Jazyk, kinematografie, komunikace: o mezeře mezi světy. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 1995. 184 s. Knihovna Iluminace; 5. ISBN 80-7004-079-3.

BLAŽEK, Bohuslav. Tváří v tvář obrazovce. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 199 s. Studie; sv. 10. ISBN 80-85850-11-7.

DELEUZE, Gilles. Film. 1, Obraz - pohyb. Překlad Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 1. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 298 s. Knihovna Iluminace; 13. ISBN 80-7004-098-X.

ECO, Umberto a FIALA, Jiří, ed. Mysl a smysl: sémiotický pohled na svět. Překlad Zdeněk Frýbort a Jiří Fiala. Praha: Moraviapress, 2000. 183 s. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97; sv. 2. ISBN 80-86181-36-7.

FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. Překlad Jiří Fiala. 1. vyd. Praha: OSVU, 2001. 162 s. Eseje; sv. 3. ISBN 80-238-7569-8.

FOUCALT, Michel. Diskurs; Autor; Genealogie: tři studie. Překlad Petr Horák. Vydání 1. Praha: Svoboda, 1994. 115 stran. Filozofie a současnost. ISBN 80-205-0406-0.

McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Překlad Miloš Calda. 2., rev. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 399 s. Strategie. ISBN 978-80-204-2409-9.

SONTAG, Susan. O fotografii. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 181 s. ISBN 80-7185-471-9.

VIRILIO, Paul. Informatická bomba. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2004. 167 s. ISBN 80-86818-04-7.

Hodnoticí metody a kritéria

●prezence a komplexní aktivita během společného dialogu v dílně (40 %)

●vypracování všech literárních podkladů připravovaných filmů (20 %)

●průběžné prezentace natočeného materiálu (20 %)

●včasné dokončení a finální prezentace hotového cvičení „Postup práce“ (20 %)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů