Základy střihu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ZS1 Z 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej VAVREČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej VAVREČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•studenti nahlédnou úskalí a možnosti střihačské profese

•studenti si osvojí základy práce se střihovým softwarem Avid

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem semináře je navázat na zkušenosti z „Praktik oboru střihu“ v zimním semestru tak, aby studenti lépe pochopili profesi budoucích spolupracovníků ve štábu. Cílem je prohloubit jejich znalosti a praktické dovednosti. Úvod do střihové skladby a základy práce se střihovým softwarem Avid. Řízený dialog, kontaktní interaktivní výuka, předávání praktických zkušeností pedagoga.

Tematické okruhy:

1.Složenost jakožto lidská možnost tvorby. Materiály. Formáty. Rozvrh cvičení „Postup práce“.

2.Plynulost pohybu: Kulešovovo gesto vs. jumpcut. Praktické cvičení: „Golem“.

3.Pokračování cvičení „Postup práce“. Hlubinná kompozice vs. rozzáběrování; Praktické cvičení: „Dvě režie téhož“.

4.Rozzáběrování, fotografie, křivka zrání záběru. Praktické cvičení: „Film z fotografie: Velázquez a Serov“.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 5. vydání. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2017. 142 stran. ISBN 978-80-7331-455-2.

ÈJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. Kamerou, tužkou i perem. 2., rozš. vyd. Praha: Orbis, 1961. 477, [5] s., [57] s. fot. a obr. příl. Filmové publikace.

REISZ, Karel. Umění filmové skladby. 1. vyd. v SPN. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 199 stran.

BALÁZS, Béla. Film: Vývoj a podstata nového umenia. Bratislava: Slov. vyd. krásnej lit., 1958. 382 s.

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Překlad Zdeněk Smejkal. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967. 461 s., [64] s. obr. příl. Filmové publikace.

KUČERA, Jan. Filmová tvorba amatéra. 1. vyd. Praha: Orbis, 1961. 315, [7] s. Edice lidové umělecké tvořivosti.

Hodnoticí metody a kritéria

•100 % přítomnost při výuce (80 %)

•aktivita na semináři (20 %)

Poznámka

žádné

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 212
Střižna avid KDT 212

(Lažanský palác)
VAVREČKA O.
10:40–13:05
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
předmět proběhne 4x: 18.10.,1.11., 15.11. a 29.11. 2022
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–13:05 Ondřej VAVREČKA Střižna avid KDT 212
Lažanský palác
předmět proběhne 4x: 18.10.,1.11., 15.11. a 29.11. 2022 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů