Základy střihu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ZS1 Z 1 8S česky zimní

Garant předmětu

Ondřej VAVREČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej VAVREČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•studenti nahlédnou úskalí a možnosti střihačské profese

•studenti si osvojí základy práce se střihovým softwarem Avid

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem semináře je navázat na zkušenosti z „Praktik oboru střihu“ v zimním semestru tak, aby studenti lépe pochopili profesi budoucích spolupracovníků ve štábu. Cílem je prohloubit jejich znalosti a praktické dovednosti. Úvod do střihové skladby a základy práce se střihovým softwarem Avid. Řízený dialog, kontaktní interaktivní výuka, předávání praktických zkušeností pedagoga.

Tematické okruhy:

1.Složenost jakožto lidská možnost tvorby. Materiály. Formáty. Rozvrh cvičení „Postup práce“.

2.Plynulost pohybu: Kulešovovo gesto vs. jumpcut. Praktické cvičení: „Golem“.

3.Pokračování cvičení „Postup práce“. Hlubinná kompozice vs. rozzáběrování; Praktické cvičení: „Dvě režie téhož“.

4.Rozzáběrování, fotografie, křivka zrání záběru. Praktické cvičení: „Film z fotografie: Velázquez a Serov“.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 5. vydání. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2017. 142 stran. ISBN 978-80-7331-455-2.

ÈJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. Kamerou, tužkou i perem. 2., rozš. vyd. Praha: Orbis, 1961. 477, [5] s., [57] s. fot. a obr. příl. Filmové publikace.

REISZ, Karel. Umění filmové skladby. 1. vyd. v SPN. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 199 stran.

BALÁZS, Béla. Film: Vývoj a podstata nového umenia. Bratislava: Slov. vyd. krásnej lit., 1958. 382 s.

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Překlad Zdeněk Smejkal. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967. 461 s., [64] s. obr. příl. Filmové publikace.

KUČERA, Jan. Filmová tvorba amatéra. 1. vyd. Praha: Orbis, 1961. 315, [7] s. Edice lidové umělecké tvořivosti.

Hodnoticí metody a kritéria

•100 % přítomnost při výuce (80 %)

•aktivita na semináři (20 %)

Poznámka

žádné

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 212
Střižna avid KDT 212

(Lažanský palác)
VAVREČKA O.
11:30–13:05
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:05 Ondřej VAVREČKA Střižna avid KDT 212
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů