Zvukové cvičení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ZC Z 1 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Doporučená literatura:

BORWICK, John. Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford 1994. ISBN 0-19-816381-9

CHION, Michel. Audio-Vision. Sound of Screen. Columbia University Press, New York 1994. ISBN 0-231-07899-4

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Oborové praktické cvičení KDT – příprava probíhá v „Realizační dílně 1. ročníku 2“ a technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

Studenti oborů KDT a KZT se učí vzájemné komunikaci při společné realizací uceleného 3 min. zvukového útvaru – ztvárnění příběhu nebo děje výhradně pomocí ruchů hudby a atmosfér (bez mluveného slova). Cílem cvičení je v dramaturgické i realizační spolupráci dvojice autorů poznávat základní možnosti a omezení práce se zvukem.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BORWICK, John. Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford 1994. ISBN 0-19-816381-9

CHION, Michel. Audio-Vision. Sound of Screen. Columbia University Press, New York 1994. ISBN 0-231-07899-4

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit je udělen na základě úspěšné prezentace oborového cvičení „Příběh beze slov“.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů