Postup práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303POPR zápočet 2 60 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 5 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan ŠÍPEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ŠÍPEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

Student je schopen používat klasickou filmovou řeč, ovládne bezpečně časové, prostorové i směrové návaznosti záběrů, naučí se rozvaze budoucího filmu za pomoci storyboardu a případně i modifikaci původního záměru při střihu filmu.

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Oborové praktické cvičení KDT – příprava probíhá v „Realizační dílně 1. ročníku 1“ a technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

Postup práce je věky prověřené úvodní cvičení, které učí studenty abecedě filmové řeči. Zadáním je odvyprávět krátký děj (nejlépe postup nějaké lidské činnosti) v patnácti až dvaceti záběrech, které na sebe bezprostředně střihově navazují. Ve filmu by se měly objevit všechny klasické velikosti záběrů, nadhled, podhled, subjektivní pohled i jízda. Podmínkou je jednota místa času a děje. Film se natáčí na ČB negativ němou kamerou Bolex, může, ale nemusí být ozvučen.

Realizace filmového cvičení Postup práce učí studenty následujícím dovednostem:

1.vymyslet krátký příběh s pointou, s ohledem na jednotu času a místa děje

2.rozzáběrovat tento příběh tak, aby na sebe záběry bezprostředně navazovaly (což vylučuje použití paralelní montáže, časových a prostorových skoků a např. jump-cutů)

3.rozkreslit si jej do storyboardu

4.připravit natáčení + natočit jej na 16mm kameru Bolex

5.sestříhat a spolu se zvukařem jednoduše ozvučit

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BOWEN, Christopher J. Grammar of the Shot. Vyd. 4. New York: Routledge, 2018. ISBN 978-1-138-63221-9.

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. Vyd. 4. Praha: NAMU, 2012. ISBN 978-80-7331-230-5.

BORDWELL, David a THOMPSONOVÁ, Kristin. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6.

Ukázky profesionálních storyboardů:

Doslovný návod, jak se dělá storyboard: http://www.claytowne.com/beats-digging-ditches/storyboard-tutorial-how-to-create-storyboards-for-film-video-and-television/

Manuál ke kameře Bolex: http://www.intervalometers.com/resource/manuals.php

Postup práce Terezy Nvotové, FAMU 2009: http://www.youtube.com/user/terezanvotova#p/a/u/2/2GDVNYfamao

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit je udělen na základě úspěšně dokončeného a odevzdaného filmu na DVD nebo na flash disku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů