Otevřený seminář 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303OS1 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana NOVÁKOVÁ, Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

-Studenti rozvíjejí kritické myšlení.

-Studenti získávají přehled o uměleckých oborech, ekonomickém a politickém dění a sociální problematice ve vztahu k dokumentární tvorbě.

-Studenti kultivují své dialogické schopnosti.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Nejméně 10 vážných dialogů v jednom semestru - předpokládá se aktivní účast studentů v debatách. „Otevřený“ seminář trvá již od roku 1994, kdy významné osobnosti ve svých oborech (proti záplavě mediální bezvýznamnosti) představují různé způsoby účinného myšlení, ve vztahu k výsledkům, jichž dosáhli. Na seminář jsou zváni vědci, umělci a jiné pozoruhodné osobnosti, protože tvorba ve všech oborech lidské činnosti podléhá stejným pravidlům.

Tematické okruhy:

Petr Král, Eugen Brikcius, Alena Nádvorníková, Karel Kosík, Václav Bělohradský, Zdeněk Neubauer, Petr Cibulka, John Bok, Jiří Slačálek, Eva Kantůrková, Vlastimil Třešňák, Josef Nos, Vladimír Merta, Vratislav Brabenec, Petruška Šustrová, Václav Nebeský, Jakub Špalek, David Černý, Jindřich Štreit, Per Vopěnka, Fedor Gál, Vladimír Kokolia, Jiří David, Stanislav Penc, Anna Kareninová a další.

Doporučená nebo povinná literatura

STERNE, Laurence. Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963. 542 s.

DOS PASSOS, John. USA: trilogie. Sv.1. [1. a 2. část]. Dvaačtyřicátá rovnoběžka. Devatenáct set devatenáct. Překlad Alois Josef Šťastný. 1. vyd. v SNKLU. Praha: SNKLU, 1962. 846, [6] s. Soudobá světová próza; sv. 144.

KOMENSKÝ, Jan Amos, SEDLÁČEK, Miroslav, ed. Jana Amosa Komenského Všenáprava: (Panorthosie): všeobecné porady o nápravě věcí lidských. 2. vyd. Přeložil Josef HENDRICH. Brno: Soliton, 2008. Comenius (Soliton). ISBN 978-80-254-1145-2.

Hodnoticí metody a kritéria

●70 % prezence a aktivní debata během seminářů s hosty (50 %)

●účast na závěrečné zápočtové rozpravě, která jednotlivé výroky a témata seminářů probírá v širokém kulturním kontextu (50 %)

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
NOVÁKOVÁ H.
19:00–20:35
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 19:00–20:35 Hana NOVÁKOVÁ Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů