Dramaturgický seminář 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRAS2 zápočet 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin MAREČEK, Tereza REICHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin MAREČEK, Tereza REICHOVÁ

Obsah

Popis předmětu:

Dramaturgický seminář 1. ročníku je zaměřen na interaktivní provedení základy tvorby autorského dokumentárního filmu. Od postupného ověřování vnitřních motivací k tvorbě, přes reflexi tématu v připravovaném filmu až po promýšlení důvodů a možných významů díla ve společenských souvislostech. Vedle společné dramaturgické analýzy literárních podkladů (námětů, scénářů), jsou nezbytnou součástí i jednoduchá individuální filmová cvičení - „Můj den“ a „Den druhého“. Kombinace teoretických a praktických podnětů, intenzivní formou studenty připraví na realizaci klauzurních cvičení „Můj pohled“ a „Autorská reportáž“.

Tematické okruhy:

Řízený i neřízený dialog. Dramaturgická analýza cvičení „Zpětný scénář“. Dramaturgická analýza literárních podkladů - námětů a scénářů, dramaturgická analýza obhlídek, dramaturgie střihových verzí. Analýza ukázek filmů předešlých studentů Katedry dokumentární tvorby, srovnávací analýza literárních podkladů a hotového díla. Předpoklady - od všech zúčastněných se požaduje zejména vůle k dialogu a tvůrčí plnění praktických cvičení. Studenti - budoucí autoři (dokumentárních) filmů - by měli rozvíjet svou osobnost = sršet nápady, přinášet témata, podněcovat rozpravu, individuálně se zdokonalovat. Před realizací svých klauzurních filmů každý srozumitelně obhájí: CO, PROČ a JAK hodlá natáčet.

Výsledky učení

Výsledky učení:

-Studenti umí napsat námět a explikaci svého režijního záměru.

-Studenti se učí analyzovat natočený materiál.

-Studenti rozpoznávají dramaturgické kvality střihových verzí během vzniku cvičení „Můj pohled“ a „Autorská reportáž“.

-Studenti kultivují své dialogické schopnosti.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Doporučená literatura:

BASIN, André. Co je to film? Překlad Ljubomír Oliva. Praha: Čs. filmový ústav, 1979. 240, [2] s. [24] s. obr. příl.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. Překlad Miloš Fryš. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. Film; sv. 1. ISBN 80-86019-68-3.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla: výběr ze statí, teoretických úvah a studií. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s. Otázky a názory; sv. 43.

GAUTIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. Albatros Plus; 35. ISBN 80-00-01410-6.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

HITCHCOCK, Alfred a TRUFFAUT, François. Rozhovory Hitchcock - Truffaut. Praha: Čs. filmový ústav, 1987. 211 s.

Ulver, Stanislav. Západní filmová avantgarda. Vyd. 1. Praha: Český filmový ústav, 1991. iii, 323 s. ISBN 80-7004-071-8.

McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Překlad Miloš Calda. 2., rev. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 399 s. Strategie. ISBN 978-80-204-2409-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

●prezence a komplexní aktivity během společného dialogu (40 %)

●vypracování zadaných cvičení (30 %)

●vypracování všech požadovaných literárních podkladů pro připravované cvičení „Můj pohled“ a „Autorská reportáž“ (30 %)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 211
Sborovna KDT 211

(Lažanský palác)
REICHOVÁ T.
14:00–16:25
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–16:25 Tereza REICHOVÁ Sborovna KDT 211
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů